UE bierze na celownik doradców podatkowych firm; mają donosić na swych klientów

UE bierze na celownik doradców podatkowych firm; mają donosić na swych klientów

PAP

Doradcy podatkowi czy firmy konsultingowe w UE pomagające swym klientom w zmniejszaniu opodatkowania przez przenoszenie zysków do innych krajów, będą narażeni na grzywny, jeśli nie poinformują władz o tym procederze. Dyrektywę w tej sprawie uzgodniła Rada UE.

(fot. Fiona Jackson-Downes / FORUM)

Kompromis wypracowany we wtorek przez unijnych ministrów finansów dotyczy przedstawionej w czerwcu 2017 roku przez Komisję Europejską propozycji odnoszącej się do działalności pośredników podatkowych, w tym doradców, księgowych, banków i prawników. Regulacje te mają służyć m.in. walce z unikaniem opodatkowania.

Projekt w tej sprawie był reakcją na ujawnione skandale i doniesienia o tym, że niektórzy pośrednicy aktywnie pomagają przedsiębiorstwom i osobom prywatnym w unikaniu opodatkowania w UE. Zwykle czynią to za pomocą tzw. transgranicznych systemów planowania podatkowego, czyli najczęściej poprzez ukrywanie dochodów i majątku w rajach podatkowych. Unijny pomysł sprowadza się do tego, by zwalczać to zjawisko za pomocą wzmocnionych kontroli pośredników podatkowych.

Zgodnie z osiągniętym porozumieniem politycznym (potrzeba była do niego jednomyślność), doradcy podatkowi, włączając w to tzw. wielką czwórkę (Deloitte, EY, KPMG i PwC) będą zobowiązani do informowania władz o wypracowanych dla swoich klientów potencjalnie agresywnych schematach podatkowych.

Wejście tych regulacji w życie oznaczać będzie, że wszystkie systemy planowania podatkowego, które mogą narażać budżet państwa na straty, będą musiały być automatycznie zgłaszane urzędom skarbowym. Jeśli doradcy nie zgłosiliby ich, grozić im mają im „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary”.

Choć w UE istniało porozumienie co do ogólnego podejścia do tej sprawy, stolice do samego końca spierały się jednak nad kryteriami, które miałyby definiować potencjalnie agresywne schematy podatkowe, jakie pośrednicy mają obowiązek zgłaszać. Niektóre z krajów były przeciwne koncepcji, żeby doradcy automatycznie informowali o schematach podatkowych przewidujących przesuwanie zysków do krajów z zerowymi lub bardzo niskimi stawkami podatkowymi. Zaproponowany przez bułgarską prezydencję kompromis wykreślił ostatecznie odniesienie do stawek podatkowych.

„Ta dyrektywa jest bardzo ważna. To adekwatna odpowiedź na Bahama i Paradise Papers. Niestety widzimy, że propozycja KE została trochę rozwodniona” – mówił podczas publicznej dyskusji w tej sprawie w Brukseli minister finansów Austrii Hartwig Loeger.

Mimo osłabienia brzmienia przepisów, KE jest zadowolona z ich przyjęcia. „Europejscy obywatele oczekują od nas stałego postępu w walce z unikaniem opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego. (…) Wraz z przyjęciem tej dyrektywy tarcza przeciwko unikaniu opodatkowania będzie znacznie wzmocniona” – powiedział unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici.

KE podkreślała jeszcze przed uzgodnieniem regulacji, że obowiązek zgłoszenia danego systemu oznacza tylko, iż wymaga on przeprowadzenia kontroli przez organy podatkowe, a nie że z pewnością jest on szkodliwy. Państwa członkowskie – zgodnie z propozycją – będą jednak zobowiązane do wprowadzenia skutecznych i odstraszających kar wobec tych przedsiębiorstw, które nie przestrzegają przepisów w zakresie przejrzystości.

Po tym jak tekst dyrektywy zostanie oficjalnie przetłumaczony na wszystkie języki krajów UE, Rada UE przyjmie ją formalnie bez dyskusji. Państwa unijne będą miały czas na wdrożenie przepisów do końca 2018 roku.

Nowe wymogi dotyczące zgłaszania schematów planowania podatkowego mają obowiązywać od 1 lipca 2020 roku. Kraje członkowskie będą zobligowane do wymiany informacji w tej sprawie co trzy miesiące; ma to być system wczesnego ostrzegania, dzięki któremu odpowiednie urzędy będą mogły przeciwdziałać wyprowadzaniu zysków przez korporacje.

Badania przeprowadzone na zlecenie Parlamentu Europejskiego ujawniły, że co roku budżety państw UE tracą 50-70 mld euro w wyniku oszustw podatkowych. Sama afera ujawniona w Panama Papers miała kosztować Unię 173 mld euro.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka

Źródło: PAP
85 tysięcy podejrzanych faktur. Oto wyniki pierwszego miesiąca z JPK_VAT

85 tysięcy podejrzanych faktur. Oto wyniki pierwszego miesiąca z JPK_VAT

Weronika Szkwarek

Ministerstwo Finansów podało, że ponad 1,5 mln przedsiębiorców złożyło JPK_VAT, czyli około 95 proc. właścicieli firm wywiązało się z nowego obowiązku. Wstępna analiza resortu wykazała 85 tys. podejrzanych faktur.

(fot. Krystian Maj / FORUM)

– Już dzięki wstępnej analizie wykryliśmy ponad 85 tys. faktur, które budzą podejrzenie, że mogą to być tzw. puste faktury. Zostały one wystawione przez ponad 36 tys. podmiotów, które z kolei mogły narazić na straty nie tylko budżet, ale także swoich uczciwych kontrahentów. Kwota VAT na tych fakturach to prawie 105 mln zł – powiedziała minister Teresa Czerwińska podczas wczorajszego podsumowania pierwszego miesiąca działania JPK_VAT.

Jak czytamy w informacji resortu finansów, teraz sprawą podejrzanych faktur zajmą się odpowiednie służby. Ocenią, czy firmy wystawiające takie faktury mogły być słupami biorącymi udział w karuzeli, czy wystawiły faktury, których świadomie nie zaksięgowały. Każdy taki dokument zostanie sprawdzony pod kątem również niecelowych pomyłek.

Przedsiębiorcy, u których wstępna analiza wykryła rozbieżności, otrzymają e-maile. Ci, którzy nie zgłosili w urzędzie skarbowym lub nie podali w przesłanym JPK_VAT swojego adresu e-mail, otrzymają powiadomienia pisemne lub SMS-em – powiadomił resort finansów.

Do 26 lutego br. 1 508 458 przedsiębiorców złożyło JPK_VAT. To aż 94,5 proc. spośród wszystkich podatników VAT, do KAS dotarło 1 703 271 plików.

WSZ

Źródło:

Czy Ty też możesz zostać prezesem KGHM-u?

Czy Ty też możesz zostać prezesem KGHM-u?

Krzysztof Kolany

Po weekendowej czystce w zarządzie KGHM-u spółka szuka nowego prezesa i wiceprezesa. Formalne wymagania nie są zbyt wyśrubowane i teoretycznie szefem największej firmy miedziowej w Europie zostać może prawie każdy.

W sobotę zwołana w trybie pilnym rada nadzorcza KGHM-u odwołała ze stanowiska dotychczasowego prezesa Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, który zarządzał firmą od października 2016 roku. Wraz z prezesem stanowisko stracił także wiceprezes Michał Jezioro. W oficjalnym komunikacie ESPI nie poinformowano akcjonariuszy o powodach odwołania kierownictwa KGHM Polska Miedź SA.

Zaprenumeruj nasznewsletter o rynku złota
(fot. Bartłomiej Kudrowicz / FORUM)

Według informacji „Pulsu Biznesu” przyczyną zwolnienia prezesa Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego były względy polityczne. Skarb Państwa posiada 31,79% akcji KGHM-u, co w praktyce stanowi pakiet kontrolny. W poniedziałek minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że rada nadzorcza spółki oczekiwała zmian w zagranicznych operacjach KGHM-u. Można się domyślać, że w opinii ministra poprzedni zarząd nie spełnił oczekiwań.

Zgodnie z zapowiedzią ministra Tchórzewskiego rada nadzorcza KGHM-u ogłosiła konkurs na nowego prezesa. Potencjalni kandydaci powinni się spieszyć – termin składania ofert upływa w samo południe 27 marca 2018 roku. Zostały zatem dwa tygodnie. Rada Nadzorcza KGHM-u będzie pracować w ekspresowym tempie. Selekcja kandydatów zajmie jej raptem tydzień – już na 3 kwietnia zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne.

Kim trzeba być, aby stać się prezesem

Wymogi stawiane przez RN KGHM nie są specjalnie wyśrubowane. Aby móc ubiegać się o fotel szefa największego producenta miedzi i srebra w Europie, wystarczy:

  1. posiadać wykształcenie wyższe,
  2. posiadać co najmniej 5-letni staż zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych,
  4. posiadać doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi,
  5. posiadać wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,
  6. posiadać znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa (żart chyba nie był tu zamierzony; podkreślenia od redakcji),
  7. posiadać wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swobodę poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

Do tego dochodzą wymagania oczywiste, takie jak posiadanie pełni praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto RN KGHM wyklucza z postępowania kwalifikacyjnego osoby o jawnych koneksjach politycznych. Członkiem zarządu lubińskiego kombinatu nie może zatem zostać osoba zatrudniona w biurze poselskim czy senatorskim (dotyczy też biur europosłów). KGHM mówi stanowcze „nie” osobom wchodzącym w „skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz”. Odpadają też kandydaci zatrudnieni przez partię polityczną, a także działacze związkowi. Ponadto aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności spółki.

Kto tylko spełnia ww. kryteria, może śmiało wysyłać do Lubina CV i list motywacyjny wraz z wymaganymi dokumentami. Kandydaci na prezesa zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną muszą wykazać się znajomością branży miedziowej oraz zaprezentować koncepcję zarządzania KGHM-em, a także przedstawić własne doświadczenie zawodowe.

Zainteresowanych stanowiskiem w miedziowym kombinacie zapraszamy na profil spółki w portalu Bankier.pl. Tam znajdą Państwo informacje niezbędne podczas rozmowy kwalifikacyjnej i dowiedzą się, ile wyniosła w styczniu produkcja miedzi rafinowanej, ile rudy można uzyskać z kopalnie w Sierra Gorda oraz jak dokonać przełomu w chilijskich operacjach spółki. Dowiecie się Państwo także, jakie problemy KGHM ma w Kanadzie oraz dlaczego notowania akcji miedziowej spółki nie satysfakcjonują inwestorów. Ale strategię i koncepcję zarządzania muszą już Państwo wykoncypować sami. Życzymy powodzenia w procesie rekrutacyjnym.

Krzysztof Kolany

Źródło:

Absurdalne zmiany w Kodeksie. Pracodawca założy zespół muzyczny, bo nie będzie mógł zwolnić

Absurdalne zmiany w Kodeksie. Pracodawca założy zespół muzyczny, bo nie będzie mógł zwolnić

Rozwiązaniu umowy z pracownikiem powinno towarzyszyć zaproponowanie mu innego stanowiska, które odpowiadać będzie jego kwalifikacjom – to jedna z propozycji Komisji Kodyfikacyjnej. W założeniu ma to wzmocnić jego pozycję, ale w praktyce może okazać się dla wielu firm niewykonalne i uniemożliwić im zwalnianie nawet najsłabiej radzących sobie pracowników.
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.