SILESIA ONE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Fintech S.A.

Zarząd Fintech S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”).

Zgodnie z zawiadomieniem od spółki pod firmą Astoria Capital sp. z o.o., („Akcjonariusz”), w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Fintech S.A. poprzez podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę. 7.932.339,69 zł. (siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) i emisji 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji imiennych serii D oraz 63.112.179 (sześćdziesięciu trzech milionów stu dwunastu tysięcy stu siedemdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych serii E, zmniejszył się udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Rejestracja w dniu 10 stycznia 2018 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 9.000.000 akcji serii D oraz 63.112.179 akcji serii E Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem ww. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Akcjonariusz posiadał 448.000 akcji Spółki reprezentujących 47,66 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 47,66 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Akcjonariusz posiada 1.357.091 akcji Spółki reprezentujących ok. 1,86 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 1,65 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów.

8. Łącznej suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

448.000 głosów.

 
23 spółki przeskoczą lokatę

23 spółki przeskoczą lokatę

Kamil Zatoński

Ponad jedna trzecia firm z indeksów WIG20 i mWIG40 wabi oczekiwaną stopą dywidendy na poziomie co najmniej 2 proc. — szacują analitycy.

Byłoby jeszcze lepiej, ale policzone są już giełdowe dni Robygu i Synthosa, na których akcje ogłoszono wezwanie i po ich sfinalizowaniu z zysków czerpać będą mogli tylko ich — odpowiedni — Brick Acquisitions, kontrolowany przez Goldman Sachs International, oraz Michał Sołowow. Z giełdy zejdą tym samym dwaj hojni emitenci — oczekiwana stopa dywidendy z obu przekraczała 7 proc. Na giełdzie pozostanie, ale hojną już być przestanie Netia, która — zgodnie z deklaracjami przedstawicieli Cyfrowego Polsatu, przejmującego kontrolę nad telekomem — nie będzie się dzielić zyskiem. Cała trójka należała do tej pory do elity dywidendowej na warszawskiej giełdzie i gdyby nie zmiany własnościowe, tworzyłaby ją także w tym roku. Próg 7 proc. stopy dywidendy, zdaniem analityków, przekroczyć mogą już tylko Budimex i Sanok, ale zwłaszcza w drugim przypadku prognoza obarczona jest jednak sporym ryzykiem, bo wyniki spółki w 2017 r. rozczarowują — w trzecim kwartale zysk netto spadł o jedną czwartą, do 23 mln zł, i był o 14 proc. niższy od konsensu rynkowego. Narastająco po dziewięciu miesiącach zysk sięga 75 mln zł i jest o 16 proc. niższy r/r. Znajduje to odzwierciedlenie w notowaniach, które w rok spadły o jedną czwartą.

Większą pewność można mieć co do oczekiwań wobec dywidend blue chipów — Asseco Poland i Banku Pekao, a także należących do mWIG40 Grupy Kęty i GPW. Od lat do solidnych płatników należy Bank Handlowy, który uzupełnia stawkę emitentów, którzy oferują stopę dywidendy na poziomie 5 proc. lub wyższym. Jeśli za próg względnej atrakcyjności dywidendowej uznać oprocentowanie najlepszych lokat rocznych (których utrzymywanie nie wiąże się przecież z ryzykiem porównywanym do inwestowania w akcje), to oczekiwaną stopę dywidendy przekraczającą 2 proc. oferują akcje ponad dwudziestu płynnych spółek. W tej grupie jest jeden ubiegłoroczny nowicjusz — Play Communications, po którym analitycy oczekują 1,4 zł dywidendy na akcję, co przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 4,1 proc.

Tekst jest fragmentem raportu „Czytaj i zarabiaj”. Jest to zbiór prognoz, opinii i ostrzeżeń, który pomoże pomnażać kapitał i bezpiecznie lokować oszczędności.

Pobierz raport już teraz!

Źródło:

 
Rekordowy rok dla SSE

Rekordowy rok dla SSE

PAP

Większość firm inwestujących w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu to podmioty z polskim kapitałem – informuje „Nasz Dziennik”.

(fot. Marek Skorupski / FORUM)

Jak podaje „ND”, ARP zarządza dwiema strefami Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan w Tarnobrzegu (należy do nich też 55 podstref zlokalizowanych w 9 województwach).

Gazeta donosi, że 2017 rok był dla nich rekordowy pod względem wskaźników inwestycyjnych. W tamtym roku ARP wydała 71 zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE. Wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych to 5,5 mld zł, a ich efektem będzie 3,5 tys. nowych miejsc pracy.

Prezes Agencji Marcin Chludziński mówi gazecie, że są to najlepsze wyniki w historii obu stref. (PAP)

dka/

Źródło: PAP
 
Za błąd największych firm informatycznych zapłacą też polskie przedsiębiorstwa? W grze miliony złotych

Za błąd największych firm informatycznych zapłacą też polskie przedsiębiorstwa? W grze miliony złotych

Od kilku tysięcy do kilku milionów złotych – tyle ekstra mogą zapłacić firmy z całej Polski tylko w tym roku. Dlaczego? Bo najwięksi producenci procesorów na świecie popełnili kosztowny błąd. Firmy korzystające z ich sprzętu stoją przed wyborem: albo wydatki albo bezpieczeństwo. Na liście są banki, ubezpieczyciele, największe przedsiębiorstwa informatyczne i wszyscy, którzy potrzebują sprawnie działających systemów.
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.