16 stycznia 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

16 stycznia 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

Michał Żuławiński

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Zagłosuj koniecznie!

Mistrz GPW 2017. Jak co roku, spośród 16 spółek czytelnicy Bankier.pl i „Pulsu Biznesu” wybiorą Mistrza GPW. Tytułu broni CD Projekt. Więcej…

Ze spółek i o spółkach

Play – Play Communications podpisał umowę przyznającą mu opcję kupna w 2020 roku Virgin Mobile Polska – poinformował Play Communications w komunikacie. Więcej…

Krezus, Boryszew – Krezus złożył ofertę zakupu 100 proc. akcji Walcowni Metali Dziedzice, a proponowana cena wynosi 160 mln zł. Więcej…

GetBack – Spółka przekazała informacje dotyczące portfeli wierzytelności i spłat. Więcej…

IHS – IMS prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji na rynkach europejskich – poinformował PAP Biznes prezes Michał Kornacki. Według wypowiedzi prezesa, celem przejęcia mógłby być podmiot o skali porównywalnej do IMS. W Polsce grupa rozmawia… Więcej…

Mabion – Mabion informuje o spełnieniu kolejnych wymogów stojących na drodze do wprowadzenia przez spółkę leku MabionCD20 na rynek. Akcje spółki drożeją i są aktualnie najdroższe w historii. Więcej…

Grodno – Grodno chce upoważnić zarząd do emisji maksymalnie 10 mln akcji w ramach kapitału docelowego – wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki zwołane na 12 lutego. Więcej…

Introl – Introl i jego spółka zależna Limatherm wyksięgowali aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabyciem znaków towarowych na łączną kwotę 9,06 mln zł – poinformował Introl w komunikacie. Więcej…

Synektik – Grupa Synektik szacuje, że w IV kwartale 2017 r. miała ok. 34 mln zł przychodów ze sprzedaży, co daje 139,6 proc. wzrost rdr – poinformowała spółka w komunikacie. Skumulowany poziom sprzedaży dla 2017 r. ma wynieść ok. 63 mln zł. Więcej…

Na rynkach

Polska: Spadki spółek paliwowych, wzrosty KGHM-u

USA: dzień bez sesji (Dzień Martina Luthera Kinga)

Kalendarium

R22 – Dzień ostatniego notowania na GPW 3 500 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,3 proc. mdm oraz 3,1 proc. rdr. Prognoza: 0,4 proc. mdm oraz 3 proc. rdr.

Więcej w Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Na dzisiejszym (początek o godz. 10:00) posiedzeniu, rząd zajmie się założeniami polskiej polityki zagranicznej na ten rok. Dokument o charakterze poufnym zaprezentuje Radzie Ministrów szef resortu dyplomacji. Na podstawie założeń, minister spraw zagranicznych przedstawi Sejmowi informację o zadaniach w polityce zagranicznej. W porządku dzisiejszego posiedzenia rządu jest także propozycja zmian w Kodeksie cywilnym, które mają skrócić termin przedawnienia roszczeń cywilnych.

O sposobach skutecznego egzekwowania nałożonych na Koreę Północną sankcji rozmawiać dziś będą w kanadyjskim Vancouver przedstawiciele 20 państw. Wśród nich zabrakło wysłanników Rosji i Chin, które zdecydowały się nie uczestniczyć w konferencji.

Papież Franciszek rozpoczął pielgrzymkę do Chile. Na lotnisku w stolicy kraju Santiago powitała go między innymi prezydent Michelle Bachelet oraz nuncjusz apostolski arcybiskup Ivo Scapolo. Uroczystość powitania nie przewidywała przemówień. Papież kilka razy wyłamał się z protokołu, witając się z wiernymi i wolontariuszami.

Historia

1707 – Szkocki parlament ratyfikował Akt Unii, otwierając drogę do utworzenia Wielkiej Brytanii.

1919 – Została ratyfikowana wprowadzająca prohibicję 18. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

1992 – W Warszawie odbyła się uroczystość wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński

Źródło:

 
Witczak: polska inflacja dziś w harmonogramie

Witczak: polska inflacja dziś w harmonogramie

Rynek straci w duym stopniu zaufanie do dolara, choby na fali niepewnoci co do tego, czy Fed utrzyma kurs na trzy podwyki w tym roku i dwie w nastpnym. Inna rzecz to informacje o tym, e Chiny rozwaaj moliwo ograniczenia inwestycji w dug amerykaski (oczywicie to wiadomo sprzed dobrych paru dni), albo o tym, e Bundesbank wczy juan do swego koszyka walut rezerwowych.

Eurodolar pozycjonuje si teraz na 1,2250 – wczoraj by przez moment prawie przy 1,23. W istocie nawet dzi rano krelono poziomy rzdu 1,2280 (ale i zejcia do 1,2220).

Tematy, przyczyny, motywy – pozostaj z grubsza te same. Rynek straci w duym stopniu zaufanie do dolara, choby na fali niepewnoci co do tego, czy Fed utrzyma kurs na trzy podwyki w tym roku i dwie w nastpnym. Inna rzecz to informacje o tym, e Chiny rozwaaj moliwo ograniczenia inwestycji w dug amerykaski (oczywicie to wiadomo sprzed dobrych paru dni), albo o tym, e Bundesbank wczy juan do swego koszyka walut rezerwowych.

Dodajmy do tego jeszcze wczorajsz wypowied p. Hanssena z EBC, bardzo jastrzbi – o tym, e mona spokojnie zakoczy we wrzeniu operacj QE, jeli tylko gospodarka bdzie si rozwija podobnie jak teraz.

O 8:00 poznalimy inflacj CPI za grudzie, odczyt finalny: 0,6 proc. m/m oraz 1,7 proc. r/r. O 10:30 podana zostanie inflacja CPI, PPI i RPI dla Wielkiej Brytanii. Tymczasem GBP/USD lokuje si na poziomie 1,3790 – 1,38. Do przypomnie, e pod koniec grudnia notowano 1,3360. Zatem funt si przez blisko trzy tygodnie wzmocni. GBP/EURjest na 1,1250, tydzie temu notowano 1,1350.

Co do USA, to o 14:30 poznamy indeks NY Empire State, oczekuje si utrzymania poziomu 18 pkt.

Polski wtek

O 14:00 poznamy grudniowe dane o polskiej inflacji bazowej – w tym bez cen ywnoci i energii. Wczoraj pojawi si zwyky odczyt CPI: w skali rocznej nieznacznie wyszy od prognozy, zamiast 2 proc. byo 2,1 proc.

EUR/PLN jest poniej 4,17 – ale jednak nie wyglda na to, by zmierza do przebicia dokw na 4,14. USD/PLN jest z kolei przy 3,40. Na razie troch przyhamowa i moe nawet si cofnie, o ile eurodolar wrci np. do 1,2080 – 1,21, gdzie mona lokowa powaniejsze wsparcie. Gdyby jednak gwna para przebia 1,23 – co w kocu pewnie nastpi – to dolar-zoty spokojnie moe zej kilka groszy poniej 3,40.

Polub money.pl na Facebook:

FMCM

Powyszy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i pogldw autora i nie powinien by traktowany jako rekomendacja kupna bd sprzeday papierw wartociowych.

 

STALPROFIL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-16
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Stalprofil SA informuje o stałych datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

1) Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 25 maj 2018 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 23 listopad 2018 r.

2) Raporty półroczne

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym – 31 sierpień 2018 r.

3) Raporty roczne

– jednostkowy raport roczny za 2017 r. – 30 marzec 2018 r.

– skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 30 marzec 2018 r.

Zarząd Stalprofil SA oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 RMF Spółka nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych lecz skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową.

Jednocześnie Zarząd Stalprofil SA oświadcza, iż zgodnie z § 101 ust. 2 RMF Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał roku obrotowego 2017 i drugi kwartał roku obrotowego 2018.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Roździeńskiego 11a
(ulica) (numer)
032 261-60-00 032-795-59-72
(telefon) (fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail) (www)
629-001-21-66 001367518
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-16 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
2018-01-16 Sylwia Potocka – Lewicka Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy
 

ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-16
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
Zawarcie umowy o kredyt obrotowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2018 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Bank”) umowę o kredyt obrotowy, mocą której Emitentowi został udzielony kredyt obrotowy w kwocie 1.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Termin spłaty kredytu nastąpi w pięciu równych transzach. Ostateczna spłata kredytu nastąpi w dniu 25 października 2018 r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M oraz marży banku w wysokości 2,5%. Maksymalna wysokość odsetek w stosunku rocznym, nie może przekroczyć wysokości odsetek ustawowych.

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta, pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami Spółki zgromadzonymi na rachunkach bankowych w PLN, USD i EURO, hipoteka do kwoty 8.757.000,00 PLN na nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, przy ul, Lajkonika 34, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na ww. nieruchomości oraz gwarancja w wysokości 60% kredytu udzielona przez BGK w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBINSON EUROPE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lajkonika 34
(ulica) (numer)
33 816 05 74 33 810 08 33
(telefon) (fax)
rn@robinson.pl
(e-mail) (www)
547-004-60-25 002429322
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-16 Janusz Starko Członek Zarządu Janusz Starko
 

DORADCY24 S.A.: ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-16
Skrócona nazwa emitenta
DORADCY24 S.A.
Temat
ZMIANA NAZWY SPÓŁKI
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dr.Finance Spółka Akcyjna (poprzednio pod firmą: „Doradcy24 Spółka Akcyjna”) z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), informuje, iż w dniu 11 stycznia 2018 roku, na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, obejmującej stan na dzień 11.01.2018 r. powziął informację o rejestracji w dniu 11.01.2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz uchwalenie nowego tekstu Statutu Spółki, w tym zmiany nazwy Spółki z dotychczasowej „Doradcy24 Spółka Akcyjna” na „Dr.Finance Spółka Akcyjna”.

Zmiana Statutu Spółki dokonana została na podstawie Uchwały nr 19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2017 w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

§38 ust. 1. pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-16 Paweł Woźniak Prezes Zarządu
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.