PKO BANK HIPOTECZNY S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-16
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 r. członek Rady Nadzorczej Banku Bartosz Drabikowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 15 stycznia 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 4/2018; Date: 16-01-2018; Subject: Resignation of Supervisory Board member of PKO Bank Hipoteczny S.A.; Legal basis: Art. 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information; Content: According to the paragraph 5.1.21 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state, the Management Board of PKO Bank Hipoteczny S.A. (“Bank”) hereby informs that on 15 January 2018, member of the Supervisory Board Mr. Bartosz Drabikowski resigned from the position of the member of the Supervisory Board as of 15 January 2018.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-342 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jerzego Waszyngtona 17
(ulica) (numer)
+48 58 662 92 40
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
204-000-45-48 222181030
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-16 Jakub Niesłuchowski Wiceprezes p.o. Prezesa Zrządu
2018-01-16 Marek Szcześniak Wiceprezes Zarządu
 
15 stycznia 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

15 stycznia 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

Michał Żuławiński

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Trzy lata po „czarnym czwartku” frankowcy nie mają powodów do radości

Jak spółki zawyżają zyski?

Butelka wina zamiast bitcoina („Puls Biznesu”)

Ze spółek i o spółkach

CD Projekt – Nie tylko tajemniczy tweet spowodował wydźwignięcie kursu CD Projektu. To także kolejne plotki o najnowszej grze. Więcej na pb.pl

BAH – Książek Holding, spółka zależna Mariusza Książka, sprzedała w piątek 10.387.963 akcje British Automotive Holding, które stanowią 25 proc. kapitału zakładowego spółki. Więcej

Getin Noble – Bank zrezygnował z przeprowadzenia wszystkich ofert publicznych na podstawie zatwierdzonego w środę prospektu emisyjnego sporządzonego w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych. Więcej…

BOŚ – Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby BOŚ zaliczył część zysku za pierwsze półrocze 2017 roku w kwocie 11,2 mln zł do kapitału podstawowego Tier 1. Więcej…

Orlen – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu publicznych emisji obligacji PKN Orlen dla inwestorów indywidualnych. Więcej…

Lotos – Realizacja projektu EFRA Grupy Lotos opóźni się. Więcej…

PGE – Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmentach Energetyki Konwencjonalnej oraz Energetyki Odnawialnej w łącznej wysokości ok. 807 mln zł . Więcej…

W piątek na rynkach

Polska: Wzrosty Aliora i LPP. Kruk wciąż z podciętymi skrzydłami

USA: Indeksy na Wall Street na szczytach

Kalendarium

ALIOR – Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.905 akcji serii D i 4.312 akcji serii E.

YOLO – NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.

SYGNITY – Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

14:00 Polska: Inflacja CPI, fin.

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,5% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 2,0% rdr.

Więcej w Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Stolica Bułgarii – Sofia – będzie celem dzisiejszej, pierwszej wizyty zagranicznej nowego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza. Od początku roku Bułgaria sprawuje półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Nowy minister obrony Mariusz Błaszczak będzie dziś w Brukseli z wizytą w kwaterze głównej NATO. To pierwsza wizyta zagraniczna szefa MON, który objął to stanowisko w rządzie Mateusza Morawieckiego w ubiegłym tygodniu, zastępując Antoniego Macierewicza.

W Strasburgu spotkają się dzisiaj szefowie największych frakcji Parlamentu Europejskiego i zdecydują o tym, czy europarlament wycofa się z wniosku o wszczęcie artykułu 7. wobec Polski. Chodzi o to, by „nie dublować działania” – w grudniu na taki krok zdecydowała się Komisja Europejska.

Kwestie zagraniczne, dotyczące między innymi przyszłości Unii i gospodarcze, w tym energetyczne – to główny temat sesji plenarnej w Strasburgu. Dziś początek czterodniowego posiedzenia Parlamentu Europejskiego.

Grecki parlament ma dziś przyjąć pakiet ustaw niezbędny do zakończenia trzeciej oceny reform w tym kraju. Związki zawodowe nawołują do strajków i demonstracji przeciwko wprowadzanym zmianom. Przegłosowanie ustaw pozwoli na odblokowanie kolejnej transzy z ostatniego programu kredytowego dla Aten.

Historia

1990 – W Krakowie rozpoczęła nadawanie pierwsza polska komercyjna stacja radiowa RMF FM.

2001 – „Narodziny” Wikipedii. Dzień 15 stycznia jest obchodzony jako Dzień Wikipedii.

2015 – „Czarny czwartek” na franku szwajcarskim

2016 – Agencja S&P obniżyła rating Polski.

Michał Żuławiński

Źródło:

 

SYNEKTIK S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd SYNEKTIK S.A. (dalej: Spółka) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133, dalej: Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2018 r.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:

– IV kwartał 2017 r. – 02 lutego 2018 r.

– V kwartał 2017/2018 r. – 11 maja 2018 r.

– VI kwartał 2017/2018 r. – 3 sierpnia 2018 r.

– VII kwartał 2017/2018 r. – 14 listopada 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYNEKTIK S.A. Przemysł farmaceutyczny
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-710 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Witosa 31
(ulica) (numer)
+48 (22) 327 09 10 +48 (22) 849 80 55
(telefon) (fax)
synektik@synektik.com.pl www.synektik.pl
(e-mail) (www)
521 319 78 80 015164655
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-15 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
 

MIRBUD S.A.: Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:

Powiadomienie_o_transakcji_JM_012018_MRB.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-15
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent”), działając zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. dokonanych w dniach 11 i 12 stycznia 2018 r.

Zawiadomienie o transakcjach znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Powiadomienie o transakcji JM 012018 MRB.pdfPowiadomienie o transakcji JM 012018 MRB.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

MIRBUD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. budownictwo
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 Skierniewice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Unii Europejskiej 18
(ulica) (numer)
46 833 98 65 46 833 98 28
(telefon) (fax)
sekretariat@mirbud.pl www.mirbud.pl
(e-mail) (www)
8361702207 750772302
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-15 Sławomir Nowak Wiceprezes Zarządu
2018-01-15 Tomasz Sałata Członek Zarządu
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.