Miłości wystarcza tylko dla jednej

Miłości wystarcza tylko dla jednej

Rynkowi zajo mniej ni 15 minut, by uodporni si na pozytywne bodce z danych z gospodarki USA. Wrd inwestorw nie ma mioci wzgldem dolara, za to euro cieszy si sympati wszystkich. Przed nami ospay start tygodnia przy obchodach wita w USA.

EUR/USD z atwoci zama 1,2090, a pniej nie oglda si za siebie. Obstawianie wikszej jastrzbioci EBC ma by motywem przewodnim 2018 r., a rynek zdaje si mie mniej dugich pozycji w EUR, ni by chcia. Najatwiejsza droga jest poprzez dolara i nie przeszkodziy w tym nawet pozytywne zaskoczenia w danych z USA.

Silna sprzeda detaliczna pokaza silny trend na koniec IV kw., a wyszy do prognoz odczyt inflacji bazowej na 0,3 proc. m/m otwiera drog do wikszej stanowczoci Fed na polu normalizacji. Jednak przy wycenie marcowej podwyki stp procentowych na 88 proc., trudno obroni dolara tumaczeniem, e z danych dosta co „ekstra”.

Tymczasem w przypadku pozostaych walut G10 albo zaplecze jest solidniejsze, albo zbyt zagmatwane, by ponosi ryzyko. Pozytywny sentyment na rynkach akcji wspiera waluty ryzykowne (AUD, CAD, NZD, NOK). GBP miewa wyskoki na informacjach dotyczcych Brexitu – w pitek funt zyskiwa po wieciach, e Hiszpania i Holandia chc tzw. „mikkiego Brexitu” (pniej informacja zostaa zdementowana). JPY zaliczy rajd w ubiegym tygodniu na fali spekulacji o moliwy zwrot w polityce Banku Japonii. Zostaje niepynny SEK i CHF. Podsumowujc, sprzeda USD jest najwygodniejsz form kupna EUR.

Teraz rajdowi EUR moe zaszkodzi… rajd EUR. Zbyt silna aprecjacja unijnej waluty bdzie wpywa na opnienie procesu normalizacji polityki pieninej EBC, na ktr inwestorzy tak licz, kupujc EUR. Tak samo, jak czonkowie EBC stosuj werbalne formy zacieniania polityki (sugestie szybsze zakoczenia QE), z atwoci mog przej do werbalne gobioci, by ostudzi rynek FX. Tutaj ley ryzyko korekty, ale najblisze wystpienie czonka Rady Prezesw jest dopiero w rod (Nowotny), a do konferencji prasowej prezesa Draghiego pozostay cae dwa tygodnie. To mnstwo czasu, by nie przeszkadza w cigniciu EUR/USD w gr.

Obchody Dnia Martina Luthera Kinga w USA oznaczaj, e po porannych przetasowaniach na rynku europejskim z kad godzin aktywno na FX bdzie male. Kalendarz makro wieci pustkami, wic prno szuka tutaj impulsw. Dzi dostaniemy jedynie rewizj inflacji CPI z Polski, gdzie powinnimy otrzyma potwierdzenie wygaszania korzystnego efektu bazy na cenach ywnoci. Dane nie powinny nadawa wieego kierunku dla zotego i zakadamy konsolidacj EUR/PLN 4,16-4,19.

Polub money.pl na Facebook:

TMS Brokers

Powyszy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i pogldw autora i nie powinien by traktowany jako rekomendacja kupna bd sprzeday papierw wartociowych.

 
Świetne nastroje i wyprzedaż dolara

Świetne nastroje i wyprzedaż dolara

Mamy ju poow stycznia, a jak dotd niemal kady dzie przynosi nowe historyczne rekordy na Wall Street. Inwestorom zdecydowanie dopisuj nastroje bowiem na kilkuletnich szczytach jest te wiele rynkw zwykle zalenych mocno od koniunktury. Jednoczenie traci dolar, co oznacza idealne uwarunkowania dla zotego. Inwestorzy powinni jednak by ostroni.

Tak atomowego pocztku roku nie byo ju dawno. Patrzc na rynek kontraktw na S&P500 z 10 sesji w tym roku tylko podczas 2 nie odnotowano historycznych maksimw w trakcie handlu a kada z 9 zakoczonych przyniosa rekordowe zamknicie! Co istotne nie mwimy tu o rynku, ktry podnosi si po jakich wikszych spadkach – w ubiegym roku wzrs on o blisko 20 proc. (nie liczc dywidend) i przed sylwestrem by w okolicach rekordowego zamknicia.

Oczywicie koniunktura gospodarcza na wiecie jest sprzyjajca. Wzrost w Chinach ustabilizowa si, w Europie mamy wyrane oywienie, do tego inflacja na wiecie jest na niskim poziomie. Ale jednoczenie apetyty na ryzyko od lat nie byy tak wyostrzone – wskaniki nastrojw inwestorw na Wall Street wiec lampkami ostrzegawczymi, zaangaowanie w surowce przemysowe jak ropa i mied jest rekordowo wysokie, rentownoci dugu na rynkach wschodzcych s niskie.

Cho w Europie nie jest to tak bardzo odczuwalne, wiatowa hossa trwa ju 9 lat i fakt, e w takim momencie inwestorzy trac wszelkie hamulce moe by alarmujcy. Z punktu widzenia zotego jak na razie s to wietne informacje. Kurs EURUSD zignorowa w pitek dane o wyszej inflacji w USA i wystrzeli powyej 1,22. To oznacza, e przy stabilnym EURPLN w okolicach 4,17 kurs dolara jest coraz niszy – kosztuje on ju niewiele powyej 3,41 zotego.

Trzeba doda, e ekspozycja inwestorw na kurs euro jest (podobnie jak np. ropy czy miedzi) rwnie najwysza w historii, a skoro sia euro przekada si na mocny kurs zotego, wida jak na doni, e nasza waluta jest „na tym samym wzku” co wymienione wyej rynki. Wielu inwestorw podkrela obecnie, e nie wida czynnika, ktry mgby zagrozi dobrej koniunkturze i to wydaje si chyba najwikszym zagroeniem poniewa sprawia, e inwestorzy chtnie zakadaj rowe okulary.

Przechodzc ju bezporednio do globalnego rynku walut, w tym tygodniu mamy troch „niszowych” wydarze, takich jak publikacje danych o inflacji i sprzeday z Wielkiej Brytanii, czy te decyzj Banku Kanady. W Polsce poznamy szczegowe dane o inflacji za grudzie. Przypomnijmy, e wedug wstpnych szacunkw spada ona do 2% z 2,5% w listopadzie. O godzinie 8:40 euro kosztuje 4,1700 zotego, dolar 3,4169 zotego, frank 3,5319 zotego, za funt 4,6958 zotego.

Polub money.pl na Facebook:

XTB

Powyszy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i pogldw autora i nie powinien by traktowany jako rekomendacja kupna bd sprzeday papierw wartociowych.

 

Juncker: Bułgaria na dobrej drodze do euro

PAP

Bułgaria jest na dobrej drodze do wejścia do strefy euro, choć potrzebna jest jeszcze konwergencja gospodarcza tego kraju z obszarem wspólnej waluty – powiedział w piątek w Sofii szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Bułgarskie władze chcą jeszcze w tym roku dołączyć do mechanizmu ERM II, potocznie określanego jako dwuletnia poczekalnia przed wejściem do strefy euro. Juncker, który wypowiadał się w piątek na wspólnej konferencji prasowej z premierem Bułgarii Bojko Borisowem, zwracał uwagę na dobre wyniki gospodarcze tego kraju, ale też na fakt, że odstaje on od dużo zamożniejszych państw obszaru wspólnej waluty.

„Deficyt (Bułgarii) jest poniżej 3 proc., spada również bezrobocie, sytuacja budżetowa jest dobra. Jeśli chodzi o autentyczną konwergencję, Bułgaria osiągnęła znaczny postęp. Nie jest on jednak jeszcze wystarczający i nasi bułgarscy przyjaciele są tego świadomi” – podkreślił szef Komisji.

Juncker wyraził nadzieję, że Bułgaria będzie mogła dołączyć do ERM II tak szybko, jak to możliwe, nie podał jednak żadnej daty. Zapowiedział, że Komisja udostępni fundusze przedakcesyjne krajom chcącym przyjąć euro.

Szef Komisji mówił, że Bułgaria spełnia wszystkie warunki przystąpienia do strefy Schengen. Przyznał jednak, że w UE są kraje członkowskie, które się temu sprzeciwiają. „Będziemy podnosić tę kwestię na szczycie UE lub przy innych okazjach, jeśli będzie to konieczne” – zapowiedział. Największym przeciwnikiem jest Holandia, której władze obawiają się wzrostu eurosceptycyzmu w wyniku poszerzenia Schengen o Bułgarię oraz Rumunię.

Borisow zapowiedział, że w lutym, gdy jego kraj odwiedzi premier Holandii Mark Rutte, udadzą się wspólnie na granicę, by mógł na własne oczy przekonać się, że Bułgaria dobrze jej strzeże. „Jeśli w strefie Schengen są granice chronione lepiej, powiem: +OK, nie przyjmujcie nas+” – zaznaczył.

Kolejny raz powtórzył, że jego kraj zrobił wszystko, co potrzeba, by móc wejść do mechanizmu kursu walutowego ERM II. Wymienił w tym kontekście dużą rezerwę fiskalną i sztywne powiązanie krajowej waluty z euro. „Jesteśmy gotowi na ERM II. Mam nadzieję, że wkrótce stanie się to rzeczywistością” – ocenił.

Wejście do ERM II uzależnione jest od zgody ministrów i prezesów banków centralnych krajów spoza strefy euro i tych z eurolandu. Bułgaria – jak poinformował Borisow – prowadzi już rozmowy w tej sprawie z krajami UE i szefem Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghim.

Bułgaria, której waluta lew jest sztywno powiązana z kursem euro od dwóch dekad (przed euro była powiązana z niemiecką marką), to najbiedniejszy kraj UE. PKB na głowę wyrażony w sile nabywczej wynosi mniej więcej połowę średniej unijnej. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, gdy kraj ten porównuje się do bogatych państw Zachodu (Niemcy mają ponad 120 proc. średniej UE, Holandia i Austria po prawie 130 proc., Polska około 70 proc.).

Z Sofii Krzysztof Strzępka

Źródło: PAP
 
KNF: Wyniki banków w 2017 r. powinny być lepsze od pierwotnych prognoz

KNF: Wyniki banków w 2017 r. powinny być lepsze od pierwotnych prognoz

PAP Biznes

Wynik sektora bankowego w 2017 roku powinien być lepszy od pierwotnych prognoz – napisała Komisja Nadzoru Finansowego w informacji o sytuacji banków w okresie I-IX 2017 r.

(YAY Foto)

„Na podstawie planów finansowych banków komercyjnych, w 2017 r. należy oczekiwać obniżenia wyniku finansowego netto sektora bankowego o około 10 proc.” – napisano w raporcie.

„Trzeba jednak dodać, że banki wykazują znaczne zdolności adaptacyjne do zmienionych warunków działania w związku z tym może się okazać, że faktycznie zrealizowany wynik będzie lepszy od tego, jaki wynika z przedłożonych planów” – dodano.

Według danych KNF, zrealizowany w okresie I-IX 2017 roku wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 10,54 mld zł i był o 7,5 proc. niższy od osiągniętego rok wcześniej. Wynik banków komercyjnych wyniósł 9,92 mld zł, czyli spadł 8,8 proc. rdr.

KNF podała, że na koniec września 2017 roku wynik finansowy netto banków, które sporządziły prognozy dla potrzeb UKNF, był o 11,8 proc. wyższy od tego, jaki był prognozowany na ten okres.

Według danych NBP, zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2017 r. wyniósł 12,79 mld zł, czyli spadł o 2,1 proc. rdr

KNF podała w raporcie, że pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej, nadal rekomenduje utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków – jej dalsze wzmocnienie.

KNF podała, że w okresie I-IX 2017 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało m.in. znaczne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów oraz środowisko niskich stóp procentowych. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło: PAP Biznes
 
Za błąd największych firm informatycznych zapłacą też polskie przedsiębiorstwa? W grze miliony złotych

Za błąd największych firm informatycznych zapłacą też polskie przedsiębiorstwa? W grze miliony złotych

Od kilku tysięcy do kilku milionów złotych – tyle ekstra mogą zapłacić firmy z całej Polski tylko w tym roku. Dlaczego? Bo najwięksi producenci procesorów na świecie popełnili kosztowny błąd. Firmy korzystające z ich sprzętu stoją przed wyborem: albo wydatki albo bezpieczeństwo. Na liście są banki, ubezpieczyciele, największe przedsiębiorstwa informatyczne i wszyscy, którzy potrzebują sprawnie działających systemów.
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.