PEKABEX: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że Pekabex Bet S.A. (spółka w 100% zależna od Emitenta) w dniu dzisiejszym podpisała list intencyjny ze spółką Panattoni Development Europe Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie) na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego – budowy dwóch hal w ramach Panattoni Park Kielce w Kielcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość przedmiotu w/w inwestycji to 12 150 000,00 zł euro netto. Termin zakończenia inwestycji to 30 sierpnia 2018 r.

Zawarcie listu intencyjnego poprzedza negocjacje w przedmiocie umowy na wykonanie w/w inwestycji. O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na wartość inwestycji przekraczającą 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKABEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szarych Szeregów 27
(ulica) (numer)
61 821 04 00 61 822 11 42
(telefon) (fax)
info@pekabex.pl www.pekabex.pl
(e-mail) (www)
777-00-00-844 630007106
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-19 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2018-03-19 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.: Korekta raportu bieżącego 21/2018 na temat powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez PKO Bank Polski S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:

Powiadomienie_MAR17_korekta_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

MAR17_Notification_correction.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego 21/2018 na temat powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez PKO Bank Polski S.A.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni („Bank”) informuje iż w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w załączonym pliku powiadomienia o transakcjach dokonanych na instrumentach finansowych Banku przez PKO Bank Polski S.A. [pkt 4.2.c)] zostały skorygowane wolumeny transakcji sprzedaży. Skorygowany plik stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Powiadomienie MAR17 korekta .pdfPowiadomienie MAR17 korekta .pdf Korekta pierwotnego powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez PKO Bank Polski S.A.
MAR17 Notification correction.pdfMAR17 Notification correction.pdf Correction of initial notification of transactions on PKO Bank Hipoteczny S.A. financial instruments conducted by PKO Bank Polski S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Date:19-03-2018 Subject: Correction of the current report No. 21/2018 regarding notification of transactions on PKO Bank Hipoteczny S.A. financial instruments conducted by PKO Bank Polski S.A. Legal basis: Art. 19 section 3 of the MAR – information on transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities Content: The Management Board of PKO Bank Hipoteczny S.A. with its registered office in Gdynia (the „Bank”) hereby informs that in the current report No.21/2018 dated 15 March 2018 in the attached notification of transactions on the Bank’s financial instruments conducted by PKO Bank Polski S.A. [point 4.2.c)] the volumes of the sale transactions were corrected.The correct file is an attachment to this report.Attachment: MAR17 Notification

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-342 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jerzego Waszyngtona 17
(ulica) (numer)
+48 58 662 92 40
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
204-000-45-48 222181030
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-19 Jakub Niesłuchowski Wiceprezes p.o. Prezes Zarządu
2018-03-19 Marek Szcześniak Wiceprezes Zarządu

GRUPA LOTOS: Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19.03.2018 r. otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 i par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała Pana Marcina Adama Jastrzębskiego, Prezesa Zarządu, ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

W związku z powyższym odwołaniem Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie:

1) Art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 Statutu Spółki powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca

2) Art. 368 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki oddelegowała Pana Piotra Ciacha, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wszystkie powyższe uchwały wchodzą w życie z dniem 19.03.2018 r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-19 Mateusz Aleksander Bonca Wiceprezes Zarządu
2018-03-19 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu

MERIT INVEST: Raport roczny MERIT INVEST za 2017 r.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd MERIT INVEST S.A. w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20180319_174859_0000111218_0000099948.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.