PKO BANK HIPOTECZNY S.A.: Korekta raportu bieżącego 21/2018 na temat powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez PKO Bank Polski S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:

Powiadomienie_MAR17_korekta_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

MAR17_Notification_correction.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego 21/2018 na temat powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez PKO Bank Polski S.A.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni („Bank”) informuje iż w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w załączonym pliku powiadomienia o transakcjach dokonanych na instrumentach finansowych Banku przez PKO Bank Polski S.A. [pkt 4.2.c)] zostały skorygowane wolumeny transakcji sprzedaży. Skorygowany plik stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Powiadomienie MAR17 korekta .pdfPowiadomienie MAR17 korekta .pdf Korekta pierwotnego powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez PKO Bank Polski S.A.
MAR17 Notification correction.pdfMAR17 Notification correction.pdf Correction of initial notification of transactions on PKO Bank Hipoteczny S.A. financial instruments conducted by PKO Bank Polski S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Date:19-03-2018 Subject: Correction of the current report No. 21/2018 regarding notification of transactions on PKO Bank Hipoteczny S.A. financial instruments conducted by PKO Bank Polski S.A. Legal basis: Art. 19 section 3 of the MAR – information on transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities Content: The Management Board of PKO Bank Hipoteczny S.A. with its registered office in Gdynia (the „Bank”) hereby informs that in the current report No.21/2018 dated 15 March 2018 in the attached notification of transactions on the Bank’s financial instruments conducted by PKO Bank Polski S.A. [point 4.2.c)] the volumes of the sale transactions were corrected.The correct file is an attachment to this report.Attachment: MAR17 Notification

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-342 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jerzego Waszyngtona 17
(ulica) (numer)
+48 58 662 92 40
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
204-000-45-48 222181030
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-19 Jakub Niesłuchowski Wiceprezes p.o. Prezes Zarządu
2018-03-19 Marek Szcześniak Wiceprezes Zarządu

BANK POCZTOWY: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje, iż zmianie ulega termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Banku Pocztowego S.A. za 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2017 r.

Jednostkowy raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2017 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2017 r. zostaną opublikowane w dniu 28 marca 2018 r. (środa), a nie jak Bank informował w raporcie bieżącym nr 1/2018 z 15 stycznia 2018 r. w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek).

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.