BDF: Przesunięcie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BDF S.A.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o przesunięciu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 11 stycznia 2018r. na dzień 5 lutego 2018r.

Przyczyną zmiany terminu, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr EBI 18/2017, była okoliczność wadliwego zwołania walnego zgromadzenia Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 lutego 2018 roku, godz. 15:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 2 bud.B, III piętro.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu.

Podstawa Prawna: §4 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

Załączniki
20180109_221935_0000109598_0000098745.pdf
20180109_221935_0000109598_0000098746.pdf
20180109_221935_0000109598_0000098748.pdf
20180109_221935_0000109598_0000098749.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 

PCC EXOL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 stycznia 2018 r. powołało 2 Członków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Arkadiusza Szymanka oraz Pana Roberta Pabicha.

Informacje dotyczące w/w osób jako osób nadzorujących, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 
Rośnie sprzedaż kaset magnetofonowych

Rośnie sprzedaż kaset magnetofonowych

Mateusz Gawin

Kasety magnetofonowe zyskują drugą młodość. W 2017 roku sprzedało się ich o 35 proc. więcej niż w 2016 – to najlepszy wynik pod względem sprzedaży muzyki na tym nośniku od 2012 roku – wynika z raportu Nielsena dotyczącego rynku muzycznego w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku.

(fot. deyangeorgiev / YAY Foto)

Nielsen w swoim najnowszym raporcie „2017 U.S. Music Year-end Report” wskazuje, że konsumpcja treści muzycznych w Stanach Zjednoczonych obejmująca zarówno sprzedaż nośników fizycznych oraz sprzedaż cyfrową i usługi audio na żądanie wzrosła w relacji rok do roku o 12,5 proc. Największy w tym udział mają serwisu streamujące muzykę (59 proc.). W muzycznym torcie swój udział zwiększają także sukcesywnie winyle i… kasety magnetofonowe.

Rosnąca sprzedaż winyli już nikogo nie szokuje. Melomani mogą już je kupować nawet w promocyjnych cenach w sieciach dyskontów. Pęd za klasyką i retro doprowadził także do renesansu muzyki nagrywanej na taśmach magnetycznych. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedało się ich 174 000 szt. w 2017 roku – o 35 proc. więcej niż w 2016 roku. Albumy na kasetach nie sprzedawały się tak dobrze od 2012 roku.

To wciąż jednak nisza – zaledwie 0,17 proc. sprzedaży w kategorii nośników fizycznych, co w odniesieniu do winyli – 14 proc. to wciąż prawie nic. Te notują z kolei wzrost sprzedaży już dwunasty rok z rzędu.

Sprzedaż kaset magnetofonowych napędza głównie przemysł filmowy – ścieżki dźwiękowe z filmów i seriali nawiązujących do stylistyki retro to główna siła napędzająca rynek wymarłych, zdawałoby się, taśm. Wśród najlepszych znalazły się ścieżki dźwiękowe ze Strażników Galaktyki (Guardians of the Galaxy, Vol.2: Awesome Mix Vol. 2 sprzedało się w 19 000 egzemplarzy, a Guardians of the Galaxy, Vol.1: Awesome Mix Vol. 1 w 15 000, trzeci wynik należał do Guardians of the Galaxy: Cosmic Mix, Vol 1 – 5 000 szt.). Na czwartym miejscu uplasował się natomiast soundtrack z serialu produkcji Netfliksa Stranger Things (3000 szt.). Równie dobrze sprzedał się album Eminema „The Eminem Show” i składanka The Hamilton Mixtape – wynika z zestawienia Billboardu.

MG

Źródło:

 
Zaskakująco słaby wzrost zatrudnienia w USA

Zaskakująco słaby wzrost zatrudnienia w USA

Krzysztof Kolany

Liczba zatrudnionych w sektorach pozarolniczych (non-farm payrolls) w grudniu zwiększyła się tylko o 148 tysięcy – poinformowało amerykańskie Biuro Statystyki Pracy. Był to rezultat znacznie niższy od wszelkich oczekiwań.

Mediana prognoz ekonomistów zakłada przyrost zatrudnienia o 190 tysięcy, po wzroście o 252 tysięcy po rewizji z 228 tys.) odnotowanym w listopadzie. Najbardziej pesymistyczne prognozy mówiły o wzroście o 160 tysięcy, a najbardziej optymistyczne o 230 tys. Był to więc odczyt niższy nawet od najniższych prognoz.

To tym bardziej zaskakujące, że po czwartkowej publikacji raportu ADP, który pokazał wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym aż o 250 tysięcy etatów, faktyczne oczekiwania rynku względem payrollsów mogły być zdecydowanie wyższe od konsensusu ekonomistów.

Za sporą część negatywnej niespodzianki może odpowiadać sektor handlu detalicznego, gdzie w grudniu zatrudnienie zmalało o 20,3 tys. po wzroście o 26,4 tys. w listopadzie. A przecież grudzień to szczyt sezonu handlowego w Stanach Zjednoczonych.

W całym 2017 roku amerykańska gospodarka utworzyła 2,1 mln miejsc pracy, a więc nieco mniej niż 2,2 mln w roku 2016. W minionym roku handel detaliczny zredukował zatrudnienie o 67 tys. etatów po wzroście o 203 tys. w 2016. Za to negatywny trend został przełamany w przemyśle, który w całym minionym roku zatrudnił 196 tys. nowych pracowników po tym, jak rok wcześniej lista płac została zredukowana o 16 tys. Zatrudnienie w budownictwie w 2017 roku zwiększyło się o 210 tysięcy. Aż 300 tysięcy miejsc pracy powstało w ochronie zdrowia.

Przeciętna płaca godzinowa wzrosła o 0,3% mdm i 2,5% rdr. Był to wzrost zgodny z oczekiwaniami na poziomie 0,3% mdm i 2,5% rdr.

Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,1%, a więc na najniższym poziomie od ponad 17 lat. Jednakże znakomite statystyki stopy bezrobocia maskują realną słabość amerykańskiego rynku pracy. Grudniowe badanie ankietowe pokazało bowiem wzrost zatrudnienia o zaledwie 104 tysiące i wzrost liczby biernych zawodowo o 96 tysięcy (ubyło też 40 tys. bezrobotnych).

W całym 2017 roku liczba pracujących Amerykanów wzrosła o niespełna 1,8 mln – a więc wyraźnie mniej niż wynikałoby to z danych urzędowych. Równocześnie liczba Amerykanów biernych zawodowo w ciągu poprzednich 12 miesięcy zwiększyła się o przeszło pół miliona, do 95,5 mln. W tym samym czasie liczba bezrobotnych (czyli osób aktywnie poszukujących pracy i gotowych ją podjąć) zmalała z 7,5 mln do niespełna 6,6 mln.

W rezultacie na przestrzeni ubiegłego roku wskaźnik zatrudnienia w USA (iloraz liczby pracujących do populacji w wieku produkcyjnym) podniósł się tylko nieznacznie (z 59,8% do 60,1%) i pozostał na bardzo niskim poziomie. Wskaźnik aktywności zawodowej pozostał bez zmian na poziomie zaledwie 62,7%.

Krzysztof Kolany

Źródło:

 

PKNORLEN: Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pani Małgorzaty Niezgody do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 3/2018 z 5 stycznia 2018 roku, przekazuje życiorys zawodowy Pani Małgorzaty Niezgody, powołanej dzisiaj do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Małgorzata Niezgoda ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku inżynieria środowiska.

Od 21 lat jest związana z administracją publiczną, w tym od 2005 roku jest urzędnikiem mianowanym w służbie cywilnej. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii, gdzie wykonywany jest nadzór nad kluczowymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa z sektora ropy, gazu i energetyki. W okresie od lutego 2015 roku do grudnia 2015 roku była zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, a następnie w Departamencie Spółek Kluczowych, gdzie była odpowiedzialna w szczególności za nadzór nad realizacją procesów restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Od listopada 2014 roku do lutego 2015 roku kierowała Departamentem Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki, gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji naprawy spółek branży górnictwa węgla kamiennego, zmian legislacyjnych umożliwiających dokonanie ich głębokiej restrukturyzacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie notyfikacji programu pomocowego dla tego sektora.

W latach 1996 – 2014 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od roku 2008 pracowała w departamentach odpowiedzialnych za nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym od 2009 roku jako Naczelnik Wydziału (Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Departament Spółek Kluczowych, Departament Projektów Strategicznych). Nadzorowała głównie spółki sektora energetycznego (tj. TAURON Polska Energia S.A., ENERGA S.A. ENEA S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A), ale również sektora budownictwa, przemysłu metalowego, stoczniowego, wydawnictw i poligrafii oraz podmioty takie jak Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., ARP S.A., PWPW S.A. Była odpowiedzialna za nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z wykonywaniem praw z akcji w tych podmiotach, w tym za analizę dokumentacji i przygotowywanie rekomendacji oraz decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w roku 1996 została zatrudniona w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

Od roku 2001 zasiadała w radach nadzorczych następujących spółek z udziałem Skarbu Państwa: ENEA S.A. (przewodnicząca), Kompania Węglowa S.A. (przewodnicząca), RADIO GDAŃSK S.A. w Gdańsku (wiceprzewodnicząca), Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PERN S.A., Lurgi Bipronaft S.A., Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. (wiceprzewodnicząca).

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PGE TFI S.A.

Pani Małgorzata Niezgoda złożyła pisemne oświadczenie, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pani Małgorzata Niezgoda złożyła również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Patrz także: raport bieżący nr 3/2018 z 5 stycznia 2018 roku.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.