13 marca 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

13 marca 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

Krzysztof Kolany

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Tylko u nas

Rynek pracy. „Pełne zatrudnienie” stało się fetyszem ekonomistów, polityków i bankierów centralnych. W końcu, kto by nie chciał, aby wszyscy mieli pracę?. Więcej w artykule zatytułowanym „Czy warto dążyć do >>pełnego zatrudnienia<<”?

Zaprenumeruj nasznewsletter o rynku złota

Chiny. Chiny, Kanada i Hongkong są najbardziej zagrożone wybuchem kryzysu bankowego, uważa Bank Rozliczeń Międzynarodowych (BIS). Więcej w tekście pt. BIS: „Chiny wciąż zagrożone kryzysem bankowym”.

Ze spółek i o spółkach

Alior Bank p.o. prezesa Michał Chyczewski zrezygnował ze stanowiska. Więcej…

GetBack informuje, że otrzymał oświadczenia od grupy inwestorów z Izraela i USA, którzy zadeklarowali zainteresowanie udziałem w objęciu akcji nowej emisji. Więcej…

JSW odnotowała 747,8 mln zł zysku netto w IV kw. 2017 r. Mimo to zarząd spółki nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy. Więcej…

Lotos i PKN Orlen Zamiana akcji to z punktu widzenia państwa lepszy pomysł na połączenie obu spółek, uważa analityk DM BOŚ. Więcej na pb.pl…

CCC miał 303 mln zł zysku netto w 2017 roku. Więcej…

Bloober Team spółka zależna podpisała umowę z Lions Gate Entertainment dotyczącą produkcji nowej gry, w oparciu o jedną z marek posiadanych przez Lions Gate. Więcej…

FERRO na skutek kontroli celno-skarbowej może zostać zobowiązana do zapłaty 19,25 mln zł zaległego podatku dochodowego oraz 8,25 mln zł odsetek. Więcej…

MOL proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 127,5 forintów na akcję. Więcej…

Vistal Gdynia Sąd ogłosił upadłość spółki zależnej VS NDT. Więcej…

Impexmetal urząd skarbowy domierzył spółce podatek w kwocie 28,9 mln zł powiększony o odsetki od zaległości podatkowych w wysokości15,5 mln zł. Więcej…

Wczoraj na rynkach

Polska: GPW kontynuuje odbicie. Inwestorzy pozostają wybredni

USA: Cła Trumpa zaszkodziły Dow Jonesowi

Kalendarium

MEDIACAP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

TAURONPE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

KANIA Publikacja raportu za 2017 rok.

13:30 Stany Zjednoczone: Inflacja CPI

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,1% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 2,1% rdr.

W Polsce i na świecie

Senacka komisja ustawodawcza ponownie ma zająć się dziś pracami nad projektem uchwały dotyczącym 50. rocznicy wydarzeń z marca 1968 roku. Senatorowie starają się wypracować wspólny projekt z dwóch zgłoszonych wcześniej przez PiS i PO.

Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold kontynuuje wątek dotyczący działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzisiaj zeznania złożą były dyrektor i wicedyrektor gdańskiej delegatury ABW – Adam Gruszka i Jarosław Dąbrowski. Początek przesłuchań zaplanowano na 10.00.

Europosłowie omówią projekt rezolucji określającej stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłych relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. W projekcie rezolucji, przygotowanym między innymi przez Grupę ds. brexitu w Parlamencie Europejskim, zasugerowano, że układ o stowarzyszeniu między Wspólnotą a Wielką Brytanią mógłby stanowić odpowiednie ramy dla przyszłych stosunków. Przyjęcie rezolucji poprzedzi zaplanowany na 22 i 23 marca szczyt 27 państw unijnych w Brukseli.

Po południu parlamentarzyści zajmą się projektem stanowiska dotyczącego budżetu po 2020 roku. Unia chce wspomagać programy badawcze oraz wspierać młodych ludzi i rozwijające się firmy. Projekt unijnego budżetu po 2020 roku ma zostać opublikowany w maju.

Historia

1848 wybuchła rewolucja w Wiedniu

2013 Argentyńczyk Jorge Mario Bergoglio został wybrany 266. papieżem. Przyjął imię Franciszek

Źródło:

MABION S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii N i O w KDPW

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 marca 2018 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) dokonał warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLMBION00016 340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki oraz 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Warunkiem rejestracji ww. akcji jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja ww. akcji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na ww. rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym, a w przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich ww. akcji, zarejestrowanie pod kodem PLMBION00016 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.

Firmy wolą wynajmować, niż kupować samochody

Firmy wolą wynajmować, niż kupować samochody

Mateusz Gawin

Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce rośnie. Ubiegły rok oznaczał dla branży 13-proc. wzrost – największy w ostatnich latach i największy na tle wszystkich form finansowania samochodów firmowych. Łącznie kupiono ponad 114 000 samochodów z przeznaczeniem na wynajem – to 1/3 liczby rejestracji przez firmy ogółem w 2017 roku.

(www.podkarpackie.kas.gov.p)

Blisko 20 proc. samochodów zarejestrowanych przez firmy w 2017 roku było wynajęte na długi termin. To przełożyło się na 22,8 proc. wzrostu liczby zakupionych nowych samochodów osobowych w tej formie finansowania w relacji rok do roku. Zakup za gotówkę, kredytowanie i klasyczny leasing finansowy nawet liczone razem nie uzyskały takiego wyniku – wynika z raportu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Mamy trend: firmy stawiają na wynajem samochodów

Łącznie zakupiono w modelu wynajmu długoterminowego 66 300 samochodów z 339 000 zarejestrowanych przez firmy ogółem w 2017 roku. A liczba ta rośnie już od kilku lat – 13,1 proc. w relacji rok do roku, czyli osiągnięta w 2017 r. dynamika rozwoju wynajmu długoterminowego aut, to najlepszy wynik odnotowany przez branżę w ostatnich 6 latach. Tempo rozwoju branży rośnie bez przerwy od 2014 roku, co zdaniem ekspertów jednoznacznie wskazuje już na rynkowy trend – czytamy w raporcie PZWLP.

(PZWLP/IBRM Samar)

Spora dynamika dotyczyła także krótkoterminowego wynajmu samochodów, czyli usługi rent a car. Branża reprezentowana w PZWLP przez siedem dużych sieci wypożyczalni samochodów odnotowała 33,2-proc. wzrost w 2017 roku w porównaniu z 2016 r. Na koniec ubiegłego roku podmioty zrzeszone w ramach związku dysponowały flotą ponad 15 000 samochodów przeznaczonych na wynajem krótko- (1-30 dni) i średnioterminowy (1 miesiąc-2 lata).

Branża wynajmu aut też rezygnuje z Diesla, ale powoli

Ogólny odwrót od samochodów z silnikami wysokoprężnymi dotknął także branże full service leasing. Co prawda wciąż stanowią one 2/3 całej floty, ale to o 4,5 proc. mniej niż w 2016 roku. Rośnie natomiast udział silników benzynowych (3,8 proc. w górę) co na koniec ubiegłego roku dało 32,7 proc. wszystkich aut przeznaczonych na wynajem długoterminowy.

Skromny wzrost odnotowały też samochody z napędami bardziej ekologicznymi – hybrydy i samochody elektryczne. Ich udział we flocie wzrósł w analizowanym okresie o 0,7 proc., co ostatecznie dało 1-proc. kawałek branżowego tortu.

Mateusz Gawin

Źródło:

Kwieciński: Udział rynku kapitałowego w finansowaniu gospodarki musi wzrosnąć do min. 30 proc.

Kwieciński: Udział rynku kapitałowego w finansowaniu gospodarki musi wzrosnąć do min. 30 proc.

PAP Biznes

Udział rynku kapitałowego w finansowaniu rozwoju polskiej gospodarki powinien wzrosnąć do poziomu innych krajów Europy, czyli do minimum 30 proc. W dłuższym terminie musi jednak zmierzać w kierunku USA, gdzie sięga 70 proc. – uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

(fot. Tomasz Adamowicz / FORUM)

„Finansowanie gospodarki w USA w 70 proc. odbywa się przez rynek kapitałowy, w tym m.in. przez giełdę. w Europie jest to średnio 30 proc., a w Polsce to połowa tego, co średnio w Europie. Musimy dążyć do tego, żeby mieć poziom przynajmniej średniej europejskiej, ale w dłuższym okresie powinniśmy dążyć do modelu amerykańskiego” – powiedział PAP Biznes minister Kwieciński.

„Jeśli nie mamy sprawnego systemu to nie mamy ujścia dla innowacji, gdyż giełda pozwala finansować inwestycje o charakterze bardziej ryzykownym, w tym również przedsięwzięcia startupowe” – dodał.

O roli rynku kapitałowego dyskutowali w czasie weekendu uczestnicy XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej. Tytuł konferencji, której patronem medialnym był PAP Biznes, brzmiał: „Rynek kapitałowy dla wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki”.

Prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz zwracał uwagę, mówiąc w podobnym tonie jak minister Jerzy Kwieciński, że rynek kapitałowy powinien odgrywać większą rolę we wspieraniu innowacyjnej gospodarki, finansowaniu firm i budowie oszczędności Polaków.

„Należy stworzyć warunki dla rynku kapitałowego w Polsce, tak żeby zwiększył się jego udział w finansowaniu przedsiębiorstw. Jeśli Polska zamierza poprawić model wzrostu, postawić na gałęzie oparte o innowację i wiedzę, a nie tylko konkurować tanią siłą roboczą, to musi postawić na rozwój rynku kapitałowego” – powiedział Waldemar Markiewicz w wywiadzie dla PAP Biznes.

„Badania pokazują, co najlepiej widać porównując gospodarkę amerykańską z europejską, że im większy udział rynku kapitałowego w finansowaniu przedsiębiorstw, tym większa innowacyjność takiej gospodarki. Innowacje są z kolei podstawą zwiększania produktywności” – dodał.

Minister inwestycji i rozwoju wskazał, że rolę giełdy jest ułatwienie przekierowania środków inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, do spółek, które dzięki tym środkom mogą myśleć o swoim rozwoju, o wprowadzaniu nowych technologii i o przedsięwzięciach innowacyjnych.

„Chcemy, żeby w polskiej gospodarce były nie tylko technologie, które kupujemy za granicą, ale też żeby technologie wypracowywane przez polskich naukowców i inżynierów były one komercjalizowane i wprowadzane do obiegu naszej gospodarki” – powiedział Kwieciński.

„Do tego potrzebujemy sprawnych firm i sprawnego systemu wsparcia, który by pozwalał na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć. Rynek kapitałowy jest do tego najbardziej predysponowany. Warto pamiętać, że połowa start-upów, które powstały w Europie, później ucieka do Stanów Zjednoczonych i do Izraela, gdyż w Europie nie mamy sprawnego systemu komercjalizacji” – dodał.

W opinii zarówno ministra Kwiecińskiego, jak i prezesa IDM, projekty innowacyjne zawsze są obarczone większym ryzykiem i banki są mniej skłonne do ich finansowania.

„Jeśli chcemy mieć firmy większej skali, mające centra kompetencji i zarządzania w kraju, z dobrymi miejscami pracy oraz solidnymi wynagrodzeniami, to musimy postawić na rozwój rynku kapitałowego, bo rynki kapitałowe są głównym źródłem pieniędzy na rozwój firm” – uważa Markiewicz.

Prezes PFR Paweł Borys mówił podczas konferencji Izby Domów Maklerskich, że kluczowe dla rozwoju i wzmocnienia naszego rynku kapitałowego są otoczenie prawne, regulacyjne i podatkowe, baza inwestorów długoterminowych, podaż spółek i projektów oraz silne zaplecze intelektualne. Jego postulatami są m.in. stworzenie długoterminowego emerytalnego filaru rynku kapitałowego, a także regulacje odpowiadające obecnym trendom technologicznym.

Minister Kwieciński chce, by duże firmy, w tym spółki Skarbu Państwa, aktywnie inwestowały w innowacyjne przedsiębiorstwa startupowe. Część firm utworzyła już specjalne fundusze venture capital w tym celu. Minister liczy, że w przyszłości część takich przedsiębiorstw pozyska inwestorów branżowych lub też zadebiutuje na warszawskiej giełdzie. (PAP Biznes)

pr/

Źródło: PAP Biznes
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.