GRUPA AZOTY SA: Ujawnienie informacji opóźnionej – Utworzenie odpisu aktualizującego przez spółkę zależną

Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następującą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:

Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:

„Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. w związku z uchwałą podjętą w dniu 7 marca 2018 roku przez Zarząd spółki zależnej Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) o utworzeniu odpisu na dzień 31.12.2017 roku, na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych dotyczących AFRIG SA, w wysokości 5 854 799 tys. XOF (tj. 37 178 tys. zł według średniego kursu NBP na dzień 31.12.2017 roku) podjął decyzje o opóźnieniu przedmiotowej informacji. Odpis zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty Police oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2017.

O warunkowej ugodzie – porozumieniu rozwiązującym Emitent poinformował w dniu 1 marca 2018 roku raportem bieżącym 5/2018.”

Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do dnia 17 marca 2018 roku z uwagi na deklarację kontynuacji przez DGG Eco Sp. z o.o. starań co do wypełnienia w tym dodatkowym terminie warunków finalizacji ww. porozumienia (ugody).

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

POLICE: Ujawnienie informacji opóźnionej – Utworzenie odpisu aktualizującego w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następującą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:

„Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. informuje, iż w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz brakiem finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego pomiędzy Emitentem a DGG ECO sp. z o.o. w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group SA (dalej: „AFRIG SA”), którego realizacja mogłaby ewentualnie potwierdzić wartość aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podjął w dniu 07.03.2018 roku uchwałę o utworzeniu odpisu na dzień 31.12.2017 roku, na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych dotyczących AFRIG SA, w wysokości 5 854 799 tys. XOF (co odpowiada kwocie 37 178 tys. zł, przeliczonej według średniego kursu na dzień 31.12.2017 roku). Odpis zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2017. O wskazanej powyżej warunkowej ugodzie – porozumieniu rozwiązującym Spółka informowała w raportach bieżących nr 43/2017 oraz 4/2018.

Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do dnia 17 marca 2018 roku z uwagi na deklarację kontynuacji przez DGG Eco Sp. z o.o. starań co do wypełnienia w tym dodatkowym terminie warunków finalizacji ww. porozumienia (ugody).

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Kultowe marki PRL-u, które wciąż mają wiernych fanów

Kultowe marki PRL-u, które wciąż mają wiernych fanów

Kiedyś społeczeństwo pachniało Brutalem i Panią Walewską. W łazienkach królował Biały Jeleń, a w kuchniach Ludwik. Dziś te marki wciąż mają swoje grono wiernych fanów. Wytrzymały zmianę ustrojową, zmianę pokoleniową, przełom mileniów i ciągle mocno trzymają się na rynku.
Oto kultowe marki z poprzedniej epoki, które przetrwały do dziś.

GEOTREKK: Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 16 marca 2018 r.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że z niezależnych przyczyn technicznych do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 16 marca 2018 roku błędnie został oznaczony tytuł raportu bieżącego..

Zgodnie z treścią ogłoszenia załączonego do raportu bieżącego nr 8/2018 tytuł raportu bieżącego powinien brzmieć:

„Zmiana terminu publikacji raportu rocznego spółki Geotrekk S.A”

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
Tym będą żyły rynki: Fed i PMI czekają na inwestorów

Tym będą żyły rynki: Fed i PMI czekają na inwestorów

Krzysztof Kolany

Nadchodzący tydzień będzie dość pracowity dla uczestników rynków finansowych. Oprócz oczekiwanej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych na rynek trafią wstępne odczyty wskaźników PMI. Inwestorzy z GPW zostaną zasypani raportami ze spółek.

(ingimage)

Poniedziałek, 19 marca

Przedostatni tydzień marca zaczniemy od japońskiego bilansu handlowego (00:50) za styczeń oraz statystyk z rozgrzanego chińskiego rynku nieruchomości (2:30). Dla inwestorów z Książęcej i dla rynku walutowego istotne będą dane o polskiej produkcji przemysłowej (10:00), która według ekonomistów w lutym urosła o solidne 8,1% rdr. W Europie czekają na nas bilans handlowy strefy euro oraz Włoch (oba o 11:00).

Zaprenumeruj nasznewsletter o rynku złota

Na GPW raporty za 2017 rok przedstawią m.in. Asseco Poland, Dino i Kruk. Amerykanie po zakończeniu sesji dostaną wyniki kwartalne FedEx-u.

Wtorek, 20 marca

Na tapetę wróci inflacja. Rano (8:00) poznamy statystyki cen producentów w Niemczech, a później (10:30) brytyjskie CPI, które w ostatnich miesiącach rośnie w tempie 3% rocznie. O 11:00 ukaże się marcowy raport ZEW mierzący nastroje niemieckich analityków i finansistów.

Na GPW wyniki za 2017 rok pokażą m.in. Aplisens, BOŚ, LC Corp., Sanok i ZUE.

Środa, 21 marca

Odpoczywać będą inwestorzy z Japonii, gdzie przypada Święto Równonocy Wiosennej, w Polsce znane jako Dzień Wagarowicza. Jednakże ze względu na wieczorny Fed inwestorom wagary nie są w ten dzień wskazane.

To prawdopodobnie najważniejszy dzień w nadchodzącym tygodniu. Gwoździem programu jest komunikat Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, po którym oczekuje się podniesienia przedziału stopy funduszy federalnych o 25 pb., do 1,50-1,75%. Uwaga na godzinę! Ze względu na wcześniejszą zmianę czasu w USA komunikat FOMC ukaże się już o 19:00 czasu polskiego. Pół godziny później rozpocznie się pierwsza konferencja prasowa Jerome’a Powella w roli prezesa Rezerwy Federalnej.

Lecz zanim to nastąpi poznamy wyniki lutowej sprzedaży detalicznej w Polsce oraz gusowskie wskaźniki nastrojów konsumenckich za marzec (10:00). Pół godziny później brytyjski urząd statystyczny przedstawi dane o bezrobociu za styczeń. O 15:0 Amerykanie poinformują o wynikach sprzedaży domów na rynku wtórnym.

Na GPW i rynku NewConnect istne zatrzęsienie sprawozdań rocznych. W większych spółek wynikami pochwalą się GTC, Astarta, Medicalalgorithmics, Oponeo.pl czy Rafako.

Czwartek, 22 marca

To będzie dzień PMI. Wstępne marcowe wyniki ankiety wypełnianej przez menedżerów logistyki ukażą się dla Japonii (1:30), Francji (8:45), Niemiec (9:30) i zbiorczo dla strefy euro (10:00). Dodatkowo także o 10:00 poznamy niemiecki indeks IFO mierzący nastroje menedżerów za naszą zachodnią granicą.

Brytyjczycy przedstawią wyniki lutowej sprzedaży detalicznej (10:30). Zaś o 13:00 czeka nas decyzja Banku Anglii. Analitycy nie spodziewają się podwyżki stóp procentowych utrzymywanych na niemal rekordowo niskim poziomie 0,50%.

Po południu (14:00) poznamy statystyki podaży pieniądza w Polsce oraz indeksy PMI dla Stanów Zjednoczonych (o 14:45), a także amerykański indeks wskaźników wyprzedzających (15:00).

Gratką dla inwestorów z GPW będzie zapewne raport roczny CD Projektu. Ponadto wynikami za 2017 rok pochwalą się Cyfrowy Polsat, Benefit, Budimex i Bank Handlowy.

Piątek, 23 marca

Ciąg dalszy sagi inflacyjnej. Tym razem czekają nas wskaźniki CPI z Japonii (0:30) i Kanady (13:30). U nas GUS przedstawi lutowe statystyki bezrobocia rejestrowanego (10:00). Zaś Amerykanie opublikują wstępne dane o zamówieniach na dobra trwałe (13:30) oraz o sprzedaży nowych domów (15:00). Tydzień tradycyjnie zakończymy ważnym dla rynku ropy naftowej raportem o liczbie wież wiertniczych w USA.

Na GPW raporty roczne przedstawią m.in. Enea, Eurocash, Bogdanka oraz Echo.

Krzysztof Kolany

Źródło:

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.