Gruza: Gotowy jest plan uproszczenia podatków

Gruza: Gotowy jest plan uproszczenia podatków

PAP

Gotowy jest plan uproszczenia podatków, będzie realizowany w pierwszej połowie br. po zatwierdzeniu przez nową minister finansów Teresę Czerwińską – powiedział we wtorek w Sejmie wiceminister finansów Paweł Gruza.

Wiceminister finansów Paweł Gruza
Wiceminister finansów Paweł Gruza (Ministerstwo Finansów)

Gruza odpowiadał podczas drugiego czytania budżetu na pytania posłów dotyczące m.in. systemu podatkowego i planów resortu finansów. Poinformował, że „jest przygotowany precyzyjny plan działań reformatorskich w tym obszarze.”

„On będzie po zatwierdzeniu i uwagach pani minister (Teresy Czerwińskiej – PAP) realizowany w pierwszym półroczu. Bardzo intensywnie pracujemy” – zapewnił Gruza.

Wyjaśnił, że zakończył się pierwszy etap naprawy systemu finansów publicznych po stronie dochodowej. „Myślę, że możemy cieszyć się wynikami w uszczelnieniu systemu podatkowego. Możemy się cieszyć odzyskaniem sterowności tego systemu. Bo tylko w takim sterownym systemie można prowadzić racjonalną politykę dotyczącą wprowadzania ułatwień, ulg” – tłumaczył wiceminister.

Dodał, że w poprzednich kadencjach wprowadzano wiele zmian w podatkach, ale – jego zdaniem – one systematycznie prowadziły do degradacji dochodów budżetowych w relacji do PKB. „Zarówno w podatku VAT, jak i podatku CIT rozszczelniono system. Zamiast go uszczelniać, podnoszono stawki, tak jak miało to miejsce w przypadku stawki VAT” – powiedział.

Poinformował, że na agendzie teraz jest „wykonywanie działań uszczelnieniowych”, rozpoczynają się też „intensywne prace przy uproszczeniu”.

„Mamy pełną świadomość tego, że ustawy są skomplikowane, że przepisów często jest za dużo, że jest nadregulacja, którą można oczyścić bez szkody dla polityki państwa czy podatników. To będziemy realizować w pierwszym półroczu. (…) Plan jest gotowy, wymaga zatwierdzenia przez nową panią minister” – podkreślił.

Zaznaczył, że rząd walczy z mafią VAT-owską, identyfikuje zaległości. „Te sprawy wychodzą na jaw, także są kwantyfikowane. Niestety te pieniądze wyleciały za granicę. W związku z tym stan zidentyfikowanych długów VAT-owskich rośnie. Najlepiej nie kontrolować i wtedy nie ma długów VAT-owskich” – ironizował.

„To niestety się działo i te statystyki były wspaniałe, bo lepiej zbić termometr, niż zająć się chorobą. My wprowadzamy zmiany systemowe, które uniemożliwią wypływ wyłudzonych środków z VAT-u za granicę” – powiedział. Wskazał, że stosowne zmiany wejdą w życie 13 stycznia br.

Gruza odniósł się także do pytania o losy projektu nowej Ordynacji podatkowej, która została przygotowana przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego pod przewodnictwem prof. Leonarda Etela.

„Po analizie projektu uznaliśmy, że wymaga on pewnych korekt na poziomie założeń. Te założenia będą w niedługim czasie przedstawiane, tak żeby lepiej ukształtować relację urzędnik-podatnik czy państwo-obywatel i wspomóc naszą gospodarkę sprawniejszym systemem podatkowym” – wyjaśnił.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł, wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc.

Według projektu dochody państwa wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki 397,2 mld zł. W projekcie założono deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Rząd przewiduje wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.

Ponieważ podczas drugiego czytania projektu posłowie złożyli poprawki do projektu, do prac nad projektem w środę powróci komisja finansów publicznych. Po zaopiniowaniu poprawek, w czwartek ustawa wraz z poprawkami trafi na głosowanie w Sejmie.

autor: Marcin Musiał

edytor: Dorota Skrobisz

mmu/ skr/

Źródło: PAP
 

DOMENOMANIA.PL S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji DOMENOMANIA.PL SA

Zarząd DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej” Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2018 roku otrzymał od Aleksandra Chomicza zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) datowane na dzień 3 stycznia 2018 roku o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w związku ze sprzedażą 304 192 akcji zmienił się stan posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Domenomania.pl SA (dalej „Spółka”) poniżej progu 10%.

Przed zawarciem transakcji byłem posiadaczem 702 267 akcji stanowiących 12,61% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, które uprawniały mnie do oddania 702 267 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 12,61% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu transakcji jestem w posiadaniu 398 075 akcji stanowiących 7,15% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, które uprawniają mnie do oddania 398 075 głosów nawalnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 7,15 ogólnej liczby głosów.”

 

ALEJASAMOCHODOWA.PL: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane i odbyte w dniu 05 stycznia 2018 roku, zawierające treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2), 7), 7a) 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20180107_164612_0000109545_0000098726.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 

ZUS ogłosił przetarg na rozbudowę systemu KSI

PAP Biznes

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił w piątek przetarg na modyfikację i rozbudowę oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego – wynika z suplementu do dziennika urzędowego UE. Szacunkowa wartość zamówienia to 281,7 mln zł.

Zamówienie dotyczy zawarcia czteroletniej umowy ramowej z maksymalnie trzema wykonawcami na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI. Zgodnie z ogłoszeniem, wykonawcy będą m.in. wykonywać i dostarczać modyfikacje systemu wraz z kodami źródłowymi, świadczyć usługi serwisowe oraz usługi szkoleniowe.

Termin składania ofert mija 5 marca 2018 roku.

Z ogłoszenia wynika, że jedynym kryterium oceny ofert przez zamawiającego będzie cena zaoferowana przez wykonawcę.

W 2013 roku ZUS podpisał czteroletnią umowę ramową na rozwój KSI z trzema wykonawcami: Capgemini Polska, konsorcjum Hewlett-Packard Polska oraz Kamsoft i Asseco Poland.

W listopadzie 2017 roku ZUS wybrał z kolei ofertę Comarchu w przetargu na utrzymanie systemu informatycznego KSI. Wartość czteroletniej umowy to 242 mln zł brutto. Jak poinformował ZUS w komunikacie, spośród trzech oferentów: konsorcjum Comarch, konsorcjum Atos oraz Asseco Poland, najwyższą liczbę punktów w końcowej ocenie uzyskał Comarch i to on ma być nowym wykonawcą czteroletniej umowy utrzymaniowej KSI. Do tej pory utrzymaniem systemu zajmowało się Asseco. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Źródło: PAP Biznes
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.