BLACK POINT: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2017 rok.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Black Point S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2017 rok, którego pierwotny termin został określony raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. na dzień 12 marca 2018 r.

Raport okresowy roczny za 2017 rok zostanie opublikowany dnia 29 marca 2018 r.

Postawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

EUROCENT: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09 kwietnia 2018 roku

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarządca Przymusowy EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 09 kwietnia 2018 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROCENT Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Emitenta przy ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20180307_210243_0000111039_0000099766.pdf
20180307_210243_0000111039_0000099767.pdf
20180307_210243_0000111039_0000099768.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

POLTRONIC: Raport roczny za 2017 rok

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 rok wraz z załącznikami:

1. Raport Roczny za 2017

2. Sprawozdanie Finansowe za 2017

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017

4. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2017

5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect.

Podstawa Prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20180307_183046_0000111037_0000099759.pdf
20180307_183046_0000111037_0000099760.pdf
20180307_183046_0000111037_0000099761.pdf
20180307_183046_0000111037_0000099762.pdf
20180307_183046_0000111037_0000099763.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

KANCELARIA MEDIUS: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2018 roku.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

1/Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/Projekty uchwał na NWZ

3/Wzór pełnomocnictwa i formularza

Załączniki
20180307_171609_0000111033_0000099756.pdf
20180307_171609_0000111033_0000099757.pdf
20180307_171609_0000111033_0000099758.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

EBC SOLICITORS: Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku, Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) przekazuje życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta, pana Eryka Nyckowskiego.

Podstawa prawna:

§10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Dokument informacyjny w zw. z §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki
20180306_212931_0000111022_0000099752.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.