Play Communications ma opcję kupna Virgin Mobile Polska

Play Communications ma opcję kupna Virgin Mobile Polska

PAP Biznes

Play Communications podpisał umowę przyznającą mu opcję kupna w 2020 roku Virgin Mobile Polska – poinformował Play Communications w komunikacie.

(Bankier.pl)

Virgin Mobile Polska (VMP) jest największym polskim operatorem wirtualnej sieci ruchomej MVNO. Na koniec roku 2016 posiadał 412.000 klientów.

Podpisane umowy przyznają Play opcję nabycia wszystkich udziałów w VMP w 2020 r. Wycena opcji została oparta o jednoroczne przychody VMP skorygowane o określone elementy.

Inne zawarte przez Play i udziałowców VMP umowy określają warunki przyszłej współpracy pomiędzy Play a VMP.

Strony będą kontynuować współpracę rozpoczętą w momencie powstania VMP przy założeniu, że minimalny poziom gwarantowanych płatności do Play będzie wyższy o około 25 mln zł, osiągając łącznie około 84 mln zł w latach 2018-2021. (PAP Biznes)

pr/

Źródło: PAP Biznes
 

ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-16
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
Zawarcie umowy o kredyt obrotowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2018 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Bank”) umowę o kredyt obrotowy, mocą której Emitentowi został udzielony kredyt obrotowy w kwocie 1.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Termin spłaty kredytu nastąpi w pięciu równych transzach. Ostateczna spłata kredytu nastąpi w dniu 25 października 2018 r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M oraz marży banku w wysokości 2,5%. Maksymalna wysokość odsetek w stosunku rocznym, nie może przekroczyć wysokości odsetek ustawowych.

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta, pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami Spółki zgromadzonymi na rachunkach bankowych w PLN, USD i EURO, hipoteka do kwoty 8.757.000,00 PLN na nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, przy ul, Lajkonika 34, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na ww. nieruchomości oraz gwarancja w wysokości 60% kredytu udzielona przez BGK w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBINSON EUROPE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lajkonika 34
(ulica) (numer)
33 816 05 74 33 810 08 33
(telefon) (fax)
rn@robinson.pl
(e-mail) (www)
547-004-60-25 002429322
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-16 Janusz Starko Członek Zarządu Janusz Starko
 
BAH otworzył własny serwis i salon w Katowicach

BAH otworzył własny serwis i salon w Katowicach

ISBNews

Spółka zależna British Automotive Holding (BAH, wcześniej Marvipol) British Automotive Polska zawarła porozumienie z MM Cars dotyczące skrócenia okresu wypowiedzenia umowy i rozwiązała umowę umowę dilerską i serwisową z MM Cars, poinformowała spółka. Jednocześnie spółka zależna BAH, British Automotive Silesia (BASil) wynajęła budynek w Katowicach dotychczas wykorzystywany przez MM Cars i prowadzi w nim działalność dilerską i serwisową, dodano.

„Rozpoczęcie działalności przez naszą spółkę na rynku śląskim wpisuje się w realizację strategii wzrostu udziałów rynkowych w sprzedaży aut JLR przez dilerów wchodzących w skład British Automotive Holding. Jednocześnie prowadzimy przygotowania do budowy nowych własnych salonów o najwyższych standardach m.in. w Trójmieście a także intensywne prace przy budowach dwóch obiektów należących do Grupy BAH w Warszawie – tj. projektu British Motor Club przy ul. Wawelskiej oraz salonu typu 3S przy ul. Puławskiej” – powiedział dyrektor zarządzający Arkadiusz Rutkowski, cytowany w komunikacie.

„W związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia wskazanej powyżej umowy w dniu 12 stycznia 2018 r. została zawarta umowa umowa najmu pomiędzy British Automotive Silesia i osobą fizyczną, przedmiotem której jest najem zlokalizowanej w Katowicach części nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym, dotychczas wykorzystywanej przez MMC jako salon i serwis samochodów marek Jaguar i Land Rover. Umowa najmu została zawarta na okres od 15 stycznia do 31 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia na warunkach określonych w umowie” – czytamy w komunikacie.

BASil będzie prowadziła w miejsce MMC działalność autoryzowanego salonu dilerskiego i serwisu samochodów marek Jaguar i Land Rover w Katowicach, przy czym działalność ta będzie realizowana w wynajmowanej nieruchomości, a przejęcie przez BASil od MMC działalności dilerskiej i serwisowej odbędzie się bez przerwania pracy zarówno salonu jak i serwisu samochodowego, dodano.

„Dla grupy kapitałowej BAH zmiany oznaczają wzrost dochodowości realizowanej na tym rynku. BAH będzie bowiem generować marże zarówno na działalności importerskiej (jak dotychczas), jak również dilerskiej i serwisowej” – czytamy w komunikacie.

Zarząd zakłada rozpoczęcie dilerskiej działalności operacyjnej w dotychczasowym obiekcie MMC w Katowicach oraz budowę nowego obiektu dilerskiego, typu 3S (sprzedaż, serwis i części zamienne), zgodnego z najnowszymi i najwyższymi standardami marek globalnego koncernu Jaguar Land Rover, dodano.

„Naszym celem jest oddanie na potrzeby klientów marki JLR w Katowicach całkowicie nowego i nowoczesnego obiektu, oferującego zarówno sprzedaż wszystkich modeli aut oraz usług serwisowych i gwarancyjnych. Liczymy, że proces inwestycyjny zakończy się w 2019 roku” – wskazał Rutkowski.

British Automotive Holding (BAH) poprzez spółki zależne, prowadzi na polskim rynku dystrybucję samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz kompleksową obsługę serwisową marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin. Wchodzące w skład Grupy spółki są od 2003 r. Generalnym Importerem Jaguar Land Rover, bezpośrednim Dilerem (Direct Dealer) Aston Martin. Spółki z Grupy prowadzą również działalność dilerską Jaguar Land Rover w Warszawie, Łodzi i Trójmieście.

Źródło:

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.