Zmiany w ochronie praw najemców. Gmina nie zawsze zapewni lokal zastępczy

Zmiany w ochronie praw najemców. Gmina nie zawsze zapewni lokal zastępczy

Katarzyna Rostkowska

Do Sejmu wpłynął projekt poselski zakładający wydłużenie okresu, w którym na gminie spoczywać będzie obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku. Będzie miało to jednak miejsce wyłącznie, jeśli najemca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu.

Zmiany w ochronie najemcy
Zmiany w ochronie najemcy

Projekt zakładający zmianę brzmienia art. 32 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który wpłynął do sejmu 28 grudnia 2017 r., 11 stycznia br. został skierowany do pierwszego czytania. Zakłada on wydłużenie obowiązku, jaki spoczywa na gminie, a polega na zapewnieniu lokalu zamiennego oraz pokryciu kosztów przeprowadzki najemcy, który opłaca czynsz regulowany, w przypadku m.in. konieczności przeprowadzenia remontu lub rozbiórki budynku, który obecnie zamieszkuje. W sytuacji gdy najemca nie posiada tytułu prawnego do danego lokalu, gmina będzie zobowiązana spełnić powyższe wymagania do dnia 31 grudnia 2019 r.

Projekt ma na celu zwiększenie ochrony praw lokatorów. Bowiem obowiązek dotyczący zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki, który spoczywał na gminach, wygasł z końcem 2017 r. W związku z tym proponuje się również skrócenie standardowego 14-dniowego okresu vacatio legis, tym samym nowelizacja miałaby wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Eksmisja lokatora – poradnik

Eksmisja lokatora - poradnik

Od 1 listopada do 31 marca trwa okres ochronny, podczas którego nie usuwa się z mieszkania osób mających orzeczony wyrok eksmisji. Jednak od tej zasady są wyjątki. Na bruk mogą trafić osoby stosujące przemoc w rodzinie, nieposiadające tytułu prawnego do zajmowanego lokalu czy będące stroną umowy najmu instytucjonalnego. Czytaj dalej…

Przyśpieszony tryb prac uzasadniony jest potrzebą właściwego zabezpieczania interesów lokatorów oraz koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadań gmin w przedmiotowym zakresie.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

 
Ważny test

Ważny test

Rynek FX wraca do dominujcego tematu na ten rok, czyli kupowania EUR. Wczorajsza publikacja protok z posiedzenia EBC potwierdza to, o czym rynek spekulowa od tygodni – koniec QE moe przyj wczeniej ni pniej. Dzi wany test przed EUR/USD, w ktrym mog pomc, lub nie, dane z USA.

Protok z grudniowego posiedzenia EBC sugeruje, e nacisk jastrzbiego skrzyda na porzucanie ekspansywnego nastawienia jest silny. Cho w padzierniku prezes Draghi zarzeka si, e program skupu aktyww potrwa co najmniej do koca wrzenia 2018 r., a moe nawet i duej, to „nawet duej” nie podoba si wszystkim w Radzie Prezesw.

Solidne oywienie w strefie euro i rekordowe odczyty indeksw PMI doprowadziy do tego, e EBC dopuszcza zmian „forward guidance” jeszcze na pocztku tego roku, co by oznaczao definitywne zamknicie skupu aktyww pod trzecim kwartale. Wczeniejsze podwyki stp procentowych nie wchodz w gr (EBC zachowa sekwencyjno), ale wyznaczenie dokadnego terminu zakoczenia QE pozwala na agresywniejsz wycen momentu pierwszej podwyki (pocztek 2019 r.?).

Rynek z ekscytacj przyj minutki EBC, gdy znalaz w nich potwierdzenie tego, na czym opiera rajd EUR z przeomu roku. Wtpliwe, aby ju na styczniowym posiedzeniu mielibymy otrzyma komunikat sugerujcy koniec QE we wrzeniu, ale ju kolejne posiedzenie w marcu moe by interesujce. Z drugiej strony protok pokaza zupenie inny obraz dyskusji na posiedzeniu ni przedstawia to prezes Draghi na konferencji.

Wyglda na to, e w Radzie Prezesw cieraj si dwa silne obozy i Draghi naley do tych, ktrych komentarze nie bd po drodze kupujcych EUR. Warto o tym pamita przy nastpnej konferencji prasowej, ktr prezes moe wykorzysta do wypuszczenia gobich niespodzianek.

EUR/USD stoi przed drug szans w tym roku, by zama 1,2090, ale handlowi towarzyszy zawahanie, gdy po poudniu bdzie trzeba si zmierzy z kluczowymi danymi z USA. Inflacja CPI i sprzeda detaliczna za grudzie s wanymi elementami ukadanki, co i kiedy zrobi Fed? Oczekiwania dla inflacji nie s wygrowane z 0,1 proc. m/m dla CPI i 0,2 proc. dla inflacji bazowej.

Wiksze zagroenie ley po stronie sabe wyniku (nawet przy tak niskich oczekiwaniach), biorc pod uwag krucho sentymentu wobec dolara. Prognoza dla sprzeday detalicznej wyglda lepiej (0,5 proc. m/m), ale jeli inflacja zawiedzie, nawet najsilniejszy impuls konsumpcyjny nie pomoe. Nawet jeli dane wypadn zgodnie z prognozami, to dalej niewykluczone, e rynek uzna to za zielone wiato dla wybicia EUR/USD ponad 1,21, co moe da sygna dla innych crossw z USD.

Polub money.pl na Facebook:

TMS Brokers

Powyszy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i pogldw autora i nie powinien by traktowany jako rekomendacja kupna bd sprzeday papierw wartociowych.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.