NEPTIS: Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2018 będą

publikowane w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:

• Raport za IV kwartał 2017 roku – 13.02.2018 roku,

• Raport za I kwartał 2018 roku – 14.05.2018 roku,

• Raport za II kwartał 2018 roku – 13.08.2018 roku,

• Raport za III kwartał 2018 roku – 13.11.2018 roku,

RAPORT ROCZNY:

• Raport roczny za 2017 rok – 27.04.2018 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą

przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu

Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 
Dolar pod presją przed danymi

Dolar pod presją przed danymi

To nie jest atwy pocztek roku dla dolara. Rewelacje o zamiarach ograniczenia zakupu amerykaskich obligacji przez Chiny miay przejciowy wpyw, ale wczoraj nadszed kolejny cios ze strony EBC. Zapis z ostatniego posiedzenia pokaza, e czonkowie Rady chc przygotowywa rynek na mniej przyjazn polityk. Na saboci dolara korzysta natomiast zoty.

Pozornie zapis dyskusji z grudniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego to niuanse. Jasnym jest, e EBC nadal bdzie kupowa obligacje przynajmniej do koca wrzenia, a stp niemal na pewno nie podniesie w tym roku. Jednak w momencie zmiany kierunku polityki nawet drobne sugestie maj wpyw na kurs walutowy, a pojawiajce si stwierdzenia, e ju wkrtce naleaoby zaostrza retoryk byy dla rynku bardzo jasnym sygnaem.

W tej sytuacji pomimo bardzo duego wykupienia euro (pozycje spekulacyjne inwestorw w euro raportowane do CFTC s najwysze w historii) rynek dosta kolejn zacht do pocignicia kursu EURUSD w gr.

Pomimo faktu, e Fed dokona ju czterech podwyek stp, a na ten rok planuje kolejne (wzmocnione planem ograniczenia bilansu) dolar jest pod presj. Rynek nie dowierza ambitnym planom Fed, a powodem jest inflacja. Presja inflacyjna w ostatnich miesicach bya bardzo saba w USA i rynek spekuluje, e jeli sytuacja ta nie zmieni si w kolejnych miesicach zostanie to wykorzystane przez Fed do odsunicia podwyek. Z tej perspektywy dzisiejsze dane o inflacji konsumenta za grudzie s bardzo wane. Co prawa Fed celuje w inflacj PCE a nie CPI, ale dane o PCE poznamy dopiero na koniec stycznia.

Wydaje si, e dolar znw moe mie pod grk. Dane o inflacji producenckiej, ktre zostay opublikowane wczoraj, wyranie rozczaroway. Do tego baza odniesienia jest wysoka, o pozytywne zaskoczenie bdzie zatem trudno. Rynek spodziewa si, e inflacja bazowa utrzymaa si w grudniu na poziomie 1,7 proc. r/r. Kady niszy odczyt bdzie kolejnym pretekstem do wyprzeday dolara. Przy okazji opublikowane zostan dane o sprzeday detalicznej, ale one odgrywaj mniejsz rol, gdy inwestorzy widz, e popyt jest mocny, ale i tak nie generuje wystarczajcej presji inflacyjnej.

Sabo dolara i jednoczenie kolejne wzrosty na Wall Street to idealna mieszanka dla zotego, nic wic dziwnego, e w tych okolicznociach polska waluta zyskuje. O godzinie 8:55 euro kosztuje 4,1691 zotego, dolar 3,4559 zotego, frank 3,5436 zotego, za funt 4,6827 zotego

Polub money.pl na Facebook:

XTB

Powyszy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i pogldw autora i nie powinien by traktowany jako rekomendacja kupna bd sprzeday papierw wartociowych.

 
Podbicie eurodolara wsparło złotego

Podbicie eurodolara wsparło złotego

Pitkowy, poranny handel na rynku walutowym przynosi podtrzymanie mocniejszego PLN na bazie podbicia eurodolara powyej 1,20 USD.

Polska waluta kwotowana jest nastpujco: 4,1656 PLN za euro, 3,4593 PLN wobec dolara amerykaskiego, 3,5399 PLN wzgldem franka szwajcarskiego oraz 4,6837 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentownoci polskiego dugu wynosz 3,346 proc. w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilkanacie godzin handlu na rynku przynioso do niespodziewany zwrot na notowaniach gwnej pary walutowej. Kurs oscylowa blisko 1,1934 USD gdy na rynku pojawiy si zapiski z ostatniego posiedzenia EBC, z ktrych wynika, i moemy spodziewa si zmiany forward guidance ju na pocztku 2018r.

Rynek zinterpretowa doniesienia te jako sygna przyspieszenia zaostrzania polityki monetarnej, co wywindowao euro powyej 1,20 USD. Pozwolio to na kontynuacj odbicia na notowaniach PLN oraz innych walut EM – trudno jednak obecnie oczekiwa wybicia ostatnich dokw na parach x/PLN. Scenariusz ten byby moliwy dopiero w momencie wyjcia EUR/USD powyej 1,21 USD.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest kluczowych wskaza makro z rynku krajowego. GUS poda jedynie dane dot. obrotw towarowych w handlu zagranicznym w okresie stycze – listopad 2017r. Globalny kalendarz makro zawiera dzi odczyt inflacji CPI z USA za grudzie.

Z rynkowego punktu widzenia EUR/PLN testuje okolice 4,1630 PLN, jednak dynamika umocnienia PLN ulega lekkiemu wygaszeniu. USD/PLN zszed poniej 3,46 PLN.

Polub money.pl na Facebook:

DM BO

Powyszy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i pogldw autora i nie powinien by traktowany jako rekomendacja kupna bd sprzeday papierw wartociowych.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.